၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား(ဇန္န၀ါရီ)

 

 

 

 

 

“အေမရိကန္တပ္မ်ားက အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေနရခ်ိန္တြင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိယ္တိုင္မွာမူ
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မကာကြယ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။”

ကာယကံရွင္မ်ား မပါေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္)

ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္သည္ ၂၀ ရာစုေခတ္တြင္ ေန၀င္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယေန႔ထက္တုိင္ ေျဖရွင္း၍ မဆုံးႏုိင္ေသာ သမုိင္း ျပႆနာမ်ားကုိ ကမၻာႀကီးအတြက္ အေမြအျဖစ္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ သည္။ ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္က ခ်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သမုိင္းျပႆနာ မ်ား ထဲတြင္ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္းျပႆနာသည္လည္း ထိပ္တန္းမွ ပါေနပါလိမ့္မည္။

-Ads-
-Ads-

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ကုိလုိနီအရွင္ သခင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္၍ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အေျဖ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ယွဥ္တြဲ ရပ္တည္ေရး အေျဖႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါရီၿမိဳ႕၌ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ပြဲက်င္းပခဲ့ သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၀ မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္တုိက္အားတုိက္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း ဖရန္ ဆြာေဟာ္လန္ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ အစၥေရး- ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိက ကာယကံရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အစၥေရး ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားမပါေသာ ထူးျခားလွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ယွဥ္တြဲ ရပ္တည္ေရး မူ၀ါဒသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းစဥ္အျဖစ္ နား၀င္ခ်ဳိလွသလုိ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းျပည္သူ အမ်ားစုကလည္း မူအားျဖင့္ လက္ခံထားၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတရားျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ယွဥ္တြဲရပ္တည္ေရး သေဘာတရားမွာ သမုိင္းေနာက္ခံ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရပုိင္ခြင့္ျပႆနာ မ်ဳိးျဖစ္သည္။

ပါလက္စတုိင္းတို႔က ႏွစ္ျပည္ေထာင္ယွဥ္တြဲရပ္တည္ေရးမူ၀ါဒ အရ ထူေထာင္မည့္ ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ကုိ ရယူလုိၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစၥေရး ႏုိင္ငံအတြက္ ဣသေရလတို႔၏ အထြတ္အျမတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ အေနာက္ေဂ်႐ုဆလင္ ဟူ၍မခြဲျခားႏုိင္။ ခြဲျခားခြင့္လည္း ေပးႏုိင္ဖြယ္မရွိ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး အေျဖတစ္ရပ္ျဖစ္ ေသာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ယွဥ္တြဲရပ္တည္ေရး သေဘာ တရားမွာ ေဂ်႐ုဆလင္ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏုိင္သည့္ သေဘာတရား မ်ဳိးျဖစ္သည္။

သုိ႔ႏွင့္ပင္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါေသာ ပါရီအေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဆြးေႏြးပြဲႀကီးသည္ကာယကံ ရွင္မ်ားမပါေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးအျဖစ္ အီလည္ လည္ႏွင့္ပင္ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပဲ့တင္ျပန္ေနေသာ၊ ၁၉ ရာစုကုိလုိနီ စနစ္၏ ဆုိးေမြမ်ားကုိ လြယ္ထားရေသာ အစၥေရး- ပါလက္ စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္၍ေတြ႕ရဦးမည့္၊ သက္ျပင္းခ်ရဦးမည့္ ျပႆနာႀကီး ျဖစ္လာပါလိမ့္ဦးမည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၿဗိတိန္ကတီၱပါလမ္းခြဲ ေၾကညာခ်က္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ လက္တြဲျဖဳတ္ေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အီးယူႏွင့္ လမ္းခြဲလုိ သူမ်ား အေရးသာခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပုံစံတစ္ခု၏ အက္သံမ်ားသည္ အထက္ပါ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ႏွင့္ အတူ ဖ်ဳိးဖ်ဳိးဖ်စ္ဖ်စ္ ျမည္လာခဲ့ေလၿပီ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္မူ ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမက သမုိင္း၀င္ကြာရွင္းမႈႀကီးအတြက္ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းကုိ စတင္လုိက္သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ျပည္ပ သံတမန္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ လမ္းခြဲေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းအျဖစ္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥေရာပေစ်း ကြက္မွ ထြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ယင္းအျပင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဥေရာပတရား႐ုံး (အီးစီေဂ်)အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ လည္း ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ ထြက္ခြာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တရား၀င္အၿပီးသတ္ခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢျပတ္စဲမႈသည္ ေႏွာင္ႀကိဳးမက်န္ စတမ္း ျပတ္စဲမႈျဖစ္လာမည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရးကိစၥထက္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ ေမြးဖြားလာေသာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢလမ္းခြဲျပတ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မိမိ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ မိမိအလုိက် စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေရးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေရးအတြက္ တစ္ခ်ိန္က ၿဗိတိန္အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဂရက္ သက္ခ်ာအမႊမ္းတင္ ဂုဏ္ယူခဲ့ဖူး သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္မွ ထြက္ရန္ လုိအပ္ပါ လိမ့္မည္။

မည္သုိ႔ရွိေစေႏွာင္ႀကိဳးမတည္းစတမ္းျပတ္စဲေရးသေဘာတရား ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ၿဗိတိန္အထိနာသြားႏုိင္သည့္တုိင္ၿဗိတိန္ ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတို႔ သမုိင္း၀င္ကြာရွင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တျဖည္းျဖည္း႐ုပ္လုံးေပၚလာပါလိမ့္ မည္။

အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒသစ္တစ္ရပ္ေမြးဖြားလာျခင္း(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္)

တစ္ဦး၏အႏုိင္သည္ တစ္ဦးအတြက္ အ႐ႈံး ျဖစ္သည္ဆုိေသာ သေဘာတရားm;(Zero-Sum Game) အားေကာင္းလာ သည့္ ကမၻာႀကီးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ကုိ မ်က္ေတာင္မခတ္ စတမ္းေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။

“အေမရိကပဓာန”ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၏ ၄၅ ဦးေျမာက္သမၼတ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရ ခဲ့ေသာ ဘီလီယံနာ သူၾကြယ္ႀကီး ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ အျဖစ္ က်မ္းသစၥာဆုိခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒအေျခခံသည့္ ကမၻာ့အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ နိဒါန္းပ်ဳိးလာခဲ့ေလၿပီ။

အေမရိကန္ သမၼတမ်ား၏ က်မ္းသစၥာဆုိ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္။ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မရွိ။ လြတ္လပ္သည္၊ မွန္သည္ထင္သမွ် အရာအားလုံးကုိ ေျပာႏုိင္သည္၊ က်မ္းသစၥာဆုိမိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္ သမၼတမ်ားသည္ နတ္တမန္မ်ားကုိလည္း တုိင္ တည္ႏုိင္သည္။ ေၾကာက္စိတ္မ်ားကုိလည္း လႈပ္ႏႈိး ႏုိင္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ က်မ္းသစၥာမိန္႔ခြန္း တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးဓေလ့မွ ေသြဖည္ေန သည့္ ႏုိင္ငံေရးေကတ၀ါဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ သစ္တု႔ိကုိ ခ်ျပသြားသည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးၾကားခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးသင္းကြဲ၀ါဒႏွင့္ အေမရိကန္အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒသစ္တို႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ က်မ္းသစၥာဆုိ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္လုံးတြင္ ပဲ့တင္ထပ္ေနသည္။

အေမရိကန္တပ္မ်ားက အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေနရခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုိယ္ တိုင္မွာမူ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မကာကြယ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလားတူ အျခားႏုိင္ငံ မ်ား၌ အေမရိကန္ေဒၚလာထရီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ သုံးစြဲေနခ်ိန္ တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မ်ားမွာ ၿပိဳလဲပ်က္စီးေနသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိခ်မ္းသာ ေအာင္ လုပ္ေပး ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ဓနဥစၥာ၊ အင္အားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ တုိက္စားခံေနရၿပီဟုလည္း ေဒၚနယ္ထရန္႔ကဆုိ သည္။

သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ က်မ္းသစၥာဆုိ မိန္႔ခြန္း ၏ စာေၾကာင္းတုိင္း၊ စာေၾကာင္းတုိင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒသစ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးမူ၀ါဒသစ္ ကုိထင္ဟပ္ေနသည္။ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ က်မ္းသစၥာဆုိမိန္႔ခြန္းကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ တစ္ဦး၏ အႏုိင္သည္ တစ္ဦး၏အ႐ႈံးျဖစ္သည္ဆုိေသာ Zero-Sum Game သေဘာ တရားကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ Zero-Sum ကစားပြဲ တြင္ ကမၻာႀကီးပင္ႏုိင္မလား၊ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုပင္ႏုိင္မလားဟူေသာအခ်က္မွာ မေသ ခ်ာပါ။ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ကစားပြဲသည္ ႏွစ္ဦးလုံး အႏုိင္ေပၚမည္မဟုတ္ေသာ ကစားပြဲျဖစ္သည္ ကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။

႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ တူရကီစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္ ကုိယ္ Zero-Sum ကစားပြဲကုိ ေဆာ့ေနခ်ိန္တြင္ “အေမရိကပဓာန”အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အဆုိပါကစားပြဲအတြင္း သုိ႔ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုလည္း ေျခစုံပစ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္နီထဲမွ ကြၽန္းႏွစ္ကြၽန္း(ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္)

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အျပန္အလွန္ အေလွ်ာ့အတင္းရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း အၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ အေပးအယူလုပ္၍ ထိန္းညိႇရာတြင္ အစုိးရအေန ျဖင့္ ကုိယ့္သေဘာႏွင့္ကုိ ထင္ရာစုိင္းရ၍ မရႏုိင္ ေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ အီဂ်စ္ တရား႐ုံးတစ္႐ုံးက ပင္လယ္နီေဒသအတြင္းရွိ လူမေနေသာ ကြၽန္းႏွစ္ကြၽန္းကုိ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံထံ ထုိးအပ္၍ ေရျပင္နယ္နိမိတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူမည့္ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္ကုိဖယ္ရွားခဲ့ သည္။ တရား႐ုံးေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဖတ္ၾကားၿပီးခ်ိန္တြင္ ႐ုံးေတာ္အတြင္းလက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ား ညံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တရား႐ုံး၏ အထက္ပါဆုံး ျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံကုိ ဘ႑ာေရးအရ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏုိင္ငံတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့ရ သည္။

ေဆာ္ဒီဘုရင္မင္းျမတ္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလခရီးစဥ္ ကာလ အတြင္း အီဂ်စ္အစုိးရက တီရန္ကြၽန္းႏွင့္ ဆာနာဖီရာအမည္ရွိ ပင္လယ္နီ ကြၽန္းႏွစ္ကြၽန္းကုိ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံသုိ႔လႊဲအပ္၍ ေရေၾကာင္းနယ္စည္းသတ္မွတ္မႈ သေဘာတူညီ ခ်က္ရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ အီဂ်စ္အစုိးရ၏အထက္ပါ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ တီရန္ကြၽန္းႏွင့္ ဆာနာဖီရာကြၽန္းတုိ႔ကုိ အီဂ်စ္သာပုိင္ ဆုိင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား၌ သင္ၾကားခဲ့ရသူအီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

အီဂ်စ္အစုိးရ၏ ပင္လယ္နီကြၽန္းႏွစ္ကြၽန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးသေဘာ တရားကုိ အေျချပဳၿပီး တရား႐ုံးေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပုိင္စုိးမႈကုိ အေျချပဳသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပင္လယ္ နီေရျပင္ထဲမွ ကြၽန္းေပၚႏွစ္ကြၽန္းေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း တြင္ ကြၽန္းခံခဲ့ရသည္ကားအမွန္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

-Ads-
-Ads-