၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာသတင္း မွန္ကူကြက္မ်ား(ေမ)

“၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း
အီရန္ႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရယူထားသည့္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ကို သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က အသိအမွတ္ မျပဳလို။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသာ
ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါက ေျမာက္ကိုရီးယား
ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာကဲ့သို႔
ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းစားရေတာ့မည့္ ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာတစ္ခု အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၌
ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။”

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ရွိရင္းစြဲ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္ အလာမ်ား ၿပိဳလဲလိုသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းထားလို သူမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပြက္ပြက္ညံေန သည့္ ဥေရာပ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္မ်ားၾကာင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စစ္မီးထေတာက္ မည္ကို ရင္တမမေစာင့္ၾကည့္ေနရသည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္သည့္ ဆြန္နီအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အီရန္ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ၾသဇာလုပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕ေရးမၿငိမ္သည့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲသံုးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း က်င္းပခဲ့ၾက သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေမလ ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲလ ဟု ေခၚဆိုပါက လြန္အံ့မည္မထင္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ထိုေရြး ေကာက္ပြဲတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ပထ၀ီ၀င္ေဒသႀကီး မ်ား အခင္းအက်င္းေပၚ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိေနၾကပါလိမ့္ဦးမည္။

ျပင္သစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲဒုတိယအေက်ာ့

-Ads-
-Ads-

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၇ ရက္)

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔ကို စည္းျခားေပးလိုက္ေသာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အမ်ဳိးသား၀ါဒ ဒီလိႈင္းဥေရာပတိုက္ကို အဟုန္ျပင္းျပင္း ႐ိုက္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ ျပင္သစ္ျပည္သူတို႔၏ အေကာင္းျမင္၀ါဒဗီဇေၾကာင့္ဥေရာပလစ္ ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒီမ်ား ေခတၱခဏေတာ့ စိတ္သက္သာရာ ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲဒုတိယ အေက်ာ့တြင္ ျပင္သစ္ျပည္သူ
မ်ားသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆန္႔က်င္ေရးသေဘာ တရားျဖင့္ ျပင္သစ္အစဥ္အလာႏိုင္ငံေရးစံမ်ားကိုကိုင္လႈပ္ခဲ့ ေသာ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္ လက္ယာအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဖရင္းလီ ပင္းကိုေက်ာ္၍ သက္ႏုႏိုင္ငံေရးသမားအီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခရြန္ကို ျပင္သစ္သမၼတသစ္အျဖစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ လူမသိသူမသိ အစိုးရအႀကံေပးတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္သည္ ႏိုင္ငံေရးသက္ သံုးခါလည္သား အေရာက္တြင္ နပိုလီယံေနာက္ပိုင္း အသက္ အငယ္ဆံုး ျပင္သစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ထိုနည္းတူ ျပင္သစ္ သမၼတအျဖစ္ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရမႈသည္ ေတြ႕ေနက်မ်က္ႏွာမ်ား သာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရးေလာက အတြက္မ်ဳိးဆက္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤတြင္ေမးရန္ တစ္ခုရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ ေရးေလာက၌ မ်က္ႏွာသစ္တစ္ဦးသာျဖစ္ သည့္ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္ကို ျပင္သစ္ ျပည္သူမ်ားက မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ သမၼတတာ၀န္အပ္ႏွင္းခဲ့ပါသနည္း။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အေျဖသံုးခု ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေလာကမ်ဳိးဆက္အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေတာင့္တေန သည့္ ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ ခရြန္ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံေရးလူသစ္၊ မ်က္ႏွာသစ္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၿပိဳင္ဘက္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ အုပ္စုက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကို အဆိုးျမင္၀ါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစား လာခ်ိန္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က အေကာင္း ျမင္၀ါဒျဖင့္ျပင္သစ္ျပည္ သူမ်ားအား စိတ္ သက္သာမႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္မွာ ျပင္သစ္အစဥ္အလာႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီး မ်ား၏ ၾသဇာၿပိဳလဲလာမႈျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥေရာပ သမဂၢ လိုလားသူ၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္းကို အရသာေတြ႕သူ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္၏ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏိုင္ရလဒ္ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ဥေရာပသမဂၢကို ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာမည့္အေရး၊ ဥေရာပႏိုင္ငံေရးပင္မေရစီး ေၾကာင္းသဖြယ္ ျဖစ္လာသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အမ်ဳိးသား၀ါဒလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရာက္ရွိသြားမည့္အေရး လတ္တေလာအားျဖင့္ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၇ ရက္ ျပင္သစ္ သမၼတဒုတိယအေက်ာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ လစ္ဘ ရယ္၀ါဒီမ်ား သက္မခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ

အိမ္နီးခ်င္းၿပိဳင္ဘက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ဒံုးက်ည္မ်ား လႊတ္၍ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားေဖာက္ခြဲ၍ ဟန္ေရးျပေန ခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေပၚထြက္လာေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတစ္ရပ္ ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပထမ ဆံုး အမ်ဳိးသမီးသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးသမၼတ ရာထူးမွဖယ္ရွား ခံခဲ့ ရၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အၾကာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၁ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္ဘရယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မြန္ေဂ်းအင္က အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၁၉ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနေဟာင္း လစ္ ဘရယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မြန္ေဂ်းအင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏိုင္ ရရွိမႈႏွင့္အတူ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ၏ ၁၀ ႏွစ္ၾကာအာဏာ သက္တမ္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသလို အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသ၌ ဆက္ဆံေရးအခင္း အက်င္းမ်ားေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္သည္ဟူေသာ ထင္ေၾကးမ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ရ သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတသစ္ မြန္ေဂ်းအင္သည္ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒကို အားေပးသူျဖစ္သည္။ အလားတူေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလတြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒကို အေျချပဳ၍ ျပည္သူ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သမၼတမြန္ ေဂ်းအင္လက္ထက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုသပ္ထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားျပႆနာသည္ ေတာင္ကိုရီးယား တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာျပႆနာမဟုတ္ ေတာ့ဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္စသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ က်ပ္ျပည့္ေသာ ျပႆနာမ်ဳိးျဖစ္ရာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒအေျပာင္း အလဲသည္ အေရွ႕အာရွေဒသအတြင္း ဆက္ဆံေရးအခင္း အက်င္း အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရအေပၚသေဘာထား တင္းမာသည့္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးဦးေဆာင္ေသာ ကြန္ဆာ ေဗးတစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေ၀ဟင္အျမင့္ပိုင္း ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္
(တီအိတ္ခ်္ေအေအဒီ)ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ေနရာ ေပးခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ သစ္ မြန္ေဂ်းအင္ကမူ (တီအိတ္ခ်္ေအေအဒီ) ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ျဖန္႔ၾကက္ ေရးအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ရာ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆထားေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေနအထားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတသစ္မြန္ေဂ်း အင္သည္ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ျပည္ပေရးရာမူ၀ါဒမ်ားကို ယခင္ကြန္ဆာ ေဗးတစ္ပါတီအစိုးရႏွင့္မတူသည့္ နည္းလမ္း သစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ျဖစ္သလို ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ားကလည္း အဆိုပါမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အသင့္ရွိထား ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပသထားၿပီး ျဖစ္ရာ မြန္ေဂ်းအင္အေနျဖင့္ ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္ေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို စတင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ရွိထားၿပီးျဖစ္ သည္။

အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ အီရန္ ျပည္သူမ်ားေရြးေကာက္ ပြဲ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ သြား ေရာက္၍ အီရန္ႏိုင္ငံ၏သမၼတသစ္ကို ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီ လက္ရွိ သမၼတ ဟက္ဆန္ ႐ူဟာနီက ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အီရန္သမၼတအျဖစ္ ထပ္မံတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

အီရန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ႐ုပ္သိမ္းေရးတို႔ကို အလဲ အထပ္လုပ္ထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမ ဆံုးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ေသာ ေမ ၁၉ ရက္ အီရန္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ကမၻာလံုးက အေၾကာင္းတရားႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည္ခဲ့
ၾကသည္။ ပထမ အေၾကာင္းတရားမွာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အီရန္ႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာ တရားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္၏ အနာ ဂတ္အေျခအေနမေရမရာ ျဖစ္ေနမႈႏွင့္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ မႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဦးေဆာင္ သည့္ ဆြန္နီအာရပ္မဟာမိတ္အုပ္စုႏွင့္ အီရန္တို႔ အၾကား အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ၾသဇာလုပြဲအရွိန္ျမင့္တက္လာ မႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သမၼတဟက္ဆန္႐ူဟာနီ၏ ပထမသမၼတသက္တမ္းအတြင္း အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအၾကား ဆက္ဆံ ေရးမွာ အေျပာင္းအလဲ ျပလာသည္။ သမၼတဟက္ဆန္႐ူဟာနီ သည္ အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းအၾကား ဆက္ဆံေရးအထူးသျဖင့္ အီရန္ႏွင့္အေမရိကန္အၾကားဆက္ဆံ ေရးကို ပံုစံသစ္အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း အိုဘားမားလက္ထက္တြင္မူ ႏွစ္ႏိုင္ငံတိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အီရန္အၾကားဆက္ဆံေရး ေျပာင္းရိပ္ျပလာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဆြန္နီႏွင့္ရွီးယိုက္ေဒသတြင္း အားၿပိဳင္ပြဲအက်ဳိး ဆက္ႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ သမၼတဟက္ဆန္႐ူဟာနီ၏ သမၼတရာထူး ဒုတိယသက္တမ္းအတြင္း အီရန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။ အီရန္ သမၼတဟက္ဆန္႐ူဟာနီသည္ သေဘာထား အလယ္အလတ္ရွိသူ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ လည္း ၎၏လက္ထက္တြင္ အီရန္ႏွင့္ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဦးေဆာင္ေသာ ဆြန္နီအာရပ္မဟာမိတ္မ်ားအၾကားေဒသတြင္း ၾသဇာလုပြဲပို၍ ျပင္းထန္လာ သေယာင္ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ယီမင္ႏွင့္ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတို႔၌ အီရန္ႏွင့္ေဆာ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ ဆြန္နီမဟာမိတ္မ်ား အၾကားအားၿပိဳင္ပြဲကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယီမင္၌အီရန္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ဟူသီရွီးယိုက္သူပုန္မ်ားက အာဆာအေျခခံ စခန္းစင္ၿပိဳင္ထား၍ ေဆာ္ဒီေထာက္ခံ အားေပးသည့္ ယီမင္အစိုးရကို စစ္မက္ျပဳ လ်က္ရွိသည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဦးေဆာင္ သည့္ ဆြန္နီမဟာမိတ္မ်ားကလည္း ဟူသီသူပုန္မ်ား ကို ေလေၾကာင္းထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲ၍ အီရန္၏ၾသဇာကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

အလားတူ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း အီရန္ႏွင့္ေဆာ္ဒီဦး ေဆာင္သည့္ ဆြန္နီအာရပ္မဟာမိတ္မ်ားအၾကားၾသဇာၿပိဳင္ပြဲ ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ တြင္ အီရန္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ႏွင့္ အီရန္ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ရွီးယိုက္ဟစ္ဇ္ဘိုလာ စစ္အုပ္စုတို႔က ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္မ်ားဘက္မွ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ တိုက္ခိုက္ေနၾကၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ဆြန္နီမဟာမိတ္ မ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္တြဲ၍ ဆီးရီးယားသူပုန္မ်ားကို စစ္ေရးအရအကူအညီ မ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ တစ္ဖက္ကလည္း သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႕သစ္၏ အီရန္ ႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ မူ၀ါဒမွာလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း အီရန္ႏွင့္ကမၻာ့အင္အား ႀကီး ႏိုင္ငံ မ်ားအၾကားရယူထားသည့္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာ တူညီခ်က္ကို သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ က အသိအမွတ္မျပဳလို။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုသာ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါက ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာ ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းစားရေတာ့မည့္ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာ တစ္ခု အေရွ႕အလယ္ ပိုင္း၌ ထပ္မံထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနကို တားဆီးေရးအတြက္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံ မ်ားက ၂၀၁၅ ႏ်ဴကလီး ယားသေဘာတူညီခ်က္ကို ထိန္းထား ႏိုင္ ေရးအတြက္ အာရွအင္အားႀကီးႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရာတြင္ ပါ၀င္သူလည္းျဖစ္ေသာတ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကို အားျပဳလာရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီ ခ်က္ျပႆနာႏွင့္ ဆြန္နီ-ရွီးယိုက္အားၿပိဳင္ပြဲ ျပႆနာတို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း မဟာမိတ္စုဖြဲ႕မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသြားခ်ိန္တြင္ အီရန္သမၼတဟက္ဆန္႐ူဟာနီ၏ ဒုတိယ သက္တမ္းတြင္လည္း အီရန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒေျပာင္းလဲလာရပါလိမ့္မည္။

-Ads-
-Ads-