တစ္ပတ္တာအတြက္ သင့္ကံၾကမၼာ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ

ARIES* မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁- ဧၿပီ ၂၀)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲႀကီးမားမည္။ စီးပြား၊ ေငြေၾကး၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ မိမိစိတ္ကူးမ်ားလည္း အေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာမည္။ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ စကားမ်ားရျခင္း၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကဳံရမည္။ က်န္းမာေရးအနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးတြင္ ကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ထီ-တ၊ ထ၊ ဒ၊ ကတ(၅၊ ၀၊ ၇)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးပူေဇာ္ပါ။

-Ads-
-Ads-

TAURUS* ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၁- ေမ ၂၁)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ကံေကာင္းမႈမ်ား သင့္ထံရွိေနမည္။ လုပ္ငန္းပိုင္းေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အတူ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ အတိုက္အခံ ပူးတြဲပါလာတတ္သည္။ သတိျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားသစ္မ်ားေပၚလာတတ္သည္။ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိပါလိမ့္မည္။ အလႉျပဳေပးပါ။ ထီ-အ၊ ဌ၊ ကအ၊ ကဌ (၃၊ ၈၊ ၄ )

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

GEMINI* ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၂ – ဇြန္ ၂၁)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ဘ၀တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲျခင္းရွိမည္။ ႀကီးစြာေသာ ရာထူးရတက္သည္။ အရာရာလြယ္လင့္တကူေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမည္။ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကဳံ၊ လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးမ်ား ရရွိေတြ႕ႀကဳံရမည္။ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာေရးမ်ားရရွိမည္။ ပညာမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ညံ့ေနမည္။ထီ- ယ၊ လ၊ သ၊ ကယ ( ၆၊ ၁၊ ၉)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ ဘာ၀နာတရားပြားမ်ားပါ။

CANCER* ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၂ – ဇူလိုင္ ၂၂)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အေကာင္းမ်ား အဆိုးဘက္သို႔ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ အစစအရာရာ သတိျဖင့္ဆင္ျခင္လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ေခ်ာက္တြန္းခံရျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားႀကဳံရမည္။ သက္ေသလိုက္ျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါးမ်ား မလုပ္သင့္ပါ။ ထီ- ဃ၊ င၊ ဏ၊ ကဃ (၈၊ ၆၊ ၄)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ ေမတၱသုတ္႐ြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ပါ။

LEO* သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ – ဩဂုတ္ ၂၃)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အရာရာကို စိတ္ရွည္သည္းခံ ေခါင္းေအးေအးဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ၾကန္႔ၾကာၿပီးမွ တေျဖးေျဖးေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏခရီးသြားရတတ္သည္။ ဘာသာေရး မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ ထူးျခားလာပါလိမ့္မည္။ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရမည္။ က်န္းမာေရး ဦးေခါင္းပိုင္းကိုက္ခဲျခင္းရွိမည္။ ထီ-မ၊ ယ၊ ရ၊ ကရ ( ၇၊ ၂၊ ၃)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ သမၺဳေဒၶဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

VIRGO* ကန္ရာသီဖြား (ဩဂုတ္ ၂၄ – စက္တင္ဘာ ၂၂)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ စိုင္ေကာ္လို႔ခ်ံုေပၚေရာက္ခ်ိန္ပါ။ ေရးမ်ားလက္လႊတ္မခံသင့္။ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ပါ။ မိမိစြမ္းအားျဖင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္လုပ္ကိုင္ပါ။ မိမိအခြင့္အလမ္း သူတစ္ပါးထံမေရာက္ပါေစႏွင့္။ အဆိုးဘက္ကိုေရာက္ရွိတတ္သည္။ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမွန္သမၽွ ရည္႐ြယ္ေအာင္ျမင္မည္။ ထီ-စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ကဆ (၁၊ ၄၊ ၆)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ ဗုေဒၶါ ဘဂဝါဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

LIBRA တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ – ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ မိမိဘက္တြင္ ကံကကူညီေနေသာ္လည္း မိမိေပါ့ေလ်ာ့လၽွင္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားရွိလာတတ္သည္။ ပစၥည္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ စိတ္အႀကံအစည္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္လုပ္ကိုင္ပါ အထူးသတိရွိပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပိုင္ႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးသည္။ မိဘအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရး အညံ့ရွိမည္။ မိမိကံေကာင္းမႈကို မိမိထိန္းသိမ္းပါ။ ထီ- ရ၊ ဎ၊ ဍ၊ ကဎ(၅၊ ၈၊ ၂)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ အရဟံ သိဒၶိ ဘဂဝါဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

SCORPIO* ၿဗိစၧာရာသီဖြား (ေအာက္တိုဘာ ၂၄ – ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ဆိုးတာမ်ားၿပီးဆုံးသြားၿပီး ေကာင္းတာမ်ားေရာက္ရွိလာမည္။ ဆရာေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားေရာက္လာမည္။ မိမိႀကိဳးစားထားသည့္ ကိစၥမ်ား၊ ရင္းႏွီးထားသည္မ်ား မုခ်ေကာင္းက်ိဳးခံစားရေတာ့မည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိသမၽွ ရဲရဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပါ၊ ဆုံးျဖတ္ပါ။ မဂၤလာရွိခ်ိန္ပါ။ထီ-က၊ ခ၊ ဂ၊ ကက (၇၊ ၄၊ ၈)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ သတၱာေဒ၀မႏုသာနံ ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

SAGITTARUS* ဓႏုရာသီဖြား (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ – ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ မိမိရပ္ဆိုင္းထားရသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရမည္။ ဆုံး႐ႈံးထားသည္မ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ မိမိႏွင့္ လမ္းခြဲထားေသာ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လက္တြဲမိမည္။ ေဝးကြာသူႏွင့္ ျပန္ဆုံရမည္။ အလုပ္အကိုင္၊ ေငြေၾကး၊ ေမတၱာေရးအားလုံး ေျပာင္းလဲတိုးတက္မည္။ ထီ-ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ကပ( ၆၊ ၄၊ ၉)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ ေလာကဝိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

CAPRICORN* မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ – ဇန္နဝါရီ ၂၀)
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသစ္၊ ေနရာသစ္၊ ဌာနသစ္ အေျပာင္းအလဲရွိမည္။ ပညာအသစ္ရျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားတတ္ေရာက္ရတက္သည္။ မိတ္ေဆြရင္း၊ ဆရာရင္းမ်ား၏ အကူအညီရမည္။ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အဘက္ ဘက္က မုခ်ေအာင္ျမင္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေရာက္ရွိ ကူးေျပာင္းမည္။ ထီ-ဈ၊ ည၊ ဋ၊ ကဈ (၁၊ ၃၊ ၆)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼႆာရတၳိဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

AQUARIUS* ကုံရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၁ – ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ရပ္ေဝးမွေကာင္းသတင္းမ်ားၾကားရမည္။ မိမိအေတြ႕အေခၚ ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ျဖစ္မည္။ အရာရာကိုဆန္းသစ္လုပ္ကိုင္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္မည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးမ်ား သြားရတတ္သည္။ မိမိရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္မွ အလႉမဂၤလာမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထီ- ဓ၊ န၊ ဘ၊ ကဓ ( ၅၊ ၉၊ ၀)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

PISCES* မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ – မတ္ ၂၀)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ စပ္တူလုပ္ငန္း၊ မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ား အထူးေကာင္းမြန္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာရမည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးပို၍ ကံေကာင္းေနမည္။ ႐ုတ္တရက္ မေတာ္တဆထိမိ၊ ခိုက္မိေခ်ာ္လဲျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ မေမၽွာ္လင့္သူထံမွ အကူအညီေကာင္းမ်ားရရွိတတ္သည္။ ထီ-ကခ၊ ကစ၊ ကလ(၂၊ ၃၊ ၁)

အရာရာကံေကာင္းဖို႔ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားပါ။

-Ads-
-Ads-