၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား(ေအာက္တုိဘာ)

 

“သမၼတ ရွီက်င္းပင္သည္ေအာက္တိုဘာ၂၅ ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႕ရာ၎၏အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံႏိုင္မည့္သူအား ေရြးခ်ယ္ထည္႕သြင္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရွီက်င္းပင္ေခတ္သည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ၂၀၂၇ ခုႏွစ္အထိ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္ထားၾကသည္။”

ၾကယ္တာရာဧည့္သည္ႀကီးႏွင့္ ေနစၾက၀ဠာ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉)

-Ads-
-Ads-

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဟာ၀ိုင္ယီကြၽန္းအေျခစိုက္နကၡတၱ႐ူပသိပၸံ အင္စတီက်ဳၾကယ္ၾကည့္သူမ်ားသည္ Pan-STARRS 1 အမည္ရွိ ေရဒီယို တယ္လီစကုပ္စနစ္ျဖင့္ ေနစၾက၀ဠာအတြင္း သို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အလည္ေရာက္လာေသာ ၾကယ္တာရာ ဟင္းလင္းျပင္ခရီးသည္ႀကီးတစ္ဦးကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။ ဟာ၀ိုင္ယီကြၽန္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ အိုမူအာမူအာဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆိုပါၾကယ္တာရာ ခရီးသည္ ၿဂိဳဟ္သိမ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံတကာနကၡတၱ႐ူပေဗဒ ပညာရွင္ မ်ားအတြက္ စဥ္းစားရခက္လွသည့္ ပုစၦာမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း သယ္ယူလာခဲ့သည္။

 

တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ေပါင္း ၈၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေနစၾက၀ဠာအတြင္း ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လာသည့္ အိုမူအာမူအာ ၿဂိဳဟ္သိမ္သည္ အနံထက္ အလ်ား ပိုရွည္ေသာ ေဆးျပင္းလိပ္သဏၭာန္ အနီမိႈင္းမိႈင္း အာကာသျဒပ္တုႀကီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ သိပၸံ စာေရးဆရာ အာသာစီကလပ္၏ “ရာမႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း” အမည္ရွိ သိပၸံဆန္းၾကယ္၀တၳဳမွ ရာမအာကာသယာဥ္ႏွင့္ အလားတူေသာ အိုမူအာမူအာၿဂိဳဟ္သိမ္ကို ပထမဆံုး စတင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္အျခား ၾကယ္စုတစ္ခုကို ေနစၾက၀ဠာအတြင္းသို႔အလည္ လြန္လာေသာ ပထမဆံုး အာကာသျဒပ္တုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ဟာ၀ိုင္ယီဘာသာစကားအရ “ေ၀းလံသည့္ အတိတ္တစ္ေနရာမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေထာက္ေတာ္” ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရေသာ အိုမူအာမူအာ ၿဂိဳဟ္သိမ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံတကာနကၡတၱ႐ူပသိပၸံပညာရွင္မ်ားအၾကားတြင္ ကမၻာျခား သက္ရွိ မ်ားဆိုင္ရာ ဒီဘိတ္တစ္ခုကိုလည္း ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ သည္။ ကမၻာေက်ာ္ သီအိုရီ႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ ကင္းကဲ့သို႔ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ထိပ္တန္းသိပၸံ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က အိုမူအာမူအာၿဂိဳဟ္သိမ္သည္ ႐ုပ္ဖ်က္ထား သည့္ ၾကယ္တာရာ၊ ဟင္းလင္းျပင္ျဖတ္အာကာသယာဥ္ တစ္စင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့ၾကသလို အခ်ဳိ႕ေသာသိပၸံ ပညာရွင္မ်ားကလည္း အိုမူအာမူအာ ၿဂိဳဟ္သိမ္သည္ ၾကယ္မ်ား၏ ျဖာထြက္ေရာင္ျခည္ ဒဏ္ကိုခံႏိုင္ေသာဇီ၀သံခ်ပ္ ကာတစ္မ်ဳိးကို ၿခံဳလႊမ္းထားသည့္ အာကာသျဒပ္ထုတစ္ခုသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုျပဳထားသည္။

မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ မေမွ်ာ္လင့္သည့္အခ်ိန္တြင္အလည္ေရာက္လာ သည့္ ၾကယ္တာရာခရီးသည္ ႀကီး အိုမူအာမူအာၿဂိဳဟ္သိမ္ကား မၾကာမီကာလ အတြင္း ေနစၾက၀ဠာကို ေဖာက္ထြက္၍ မဆံုးတမ္းေသာ ၾကယ္တာရာဟင္းလင္းျပင္ခရီးကို ဆက္ႏွင္ ပါလိမ့္ဦးမည္။

ဆာမူ႐ိုင္းတစ္ဦး၏ဓားကြက္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ ေရြးေကာက္ပြဲ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္)

လက္ရွိအာဏာရ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ေခါင္း ေဆာင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအေဘး သည္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားကို ပံုမွန္ထက္ေစာ၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း အရိွန္တန္႔ေနမႈေၾကာင့္ လူထုေထာက္ခံ မႈ က်ဆင္းလာခ်ိန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ဒံုးက်ည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအေဘး၏ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဆာမူ႐ိုင္းတစ္ဦး၏ ဓားကြက္ ကဲ့သို႔ပင္တိက်လွသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တိုက်ဳိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ယူရီကိုကို အီကီကို မ႑ိဳင္ျပဳထားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါတီ၊ ယူကီအို အီဒါပီ ဦးေဆာင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း ခံဂ်ပန္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(စီဒီပီေဂ်) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚ သူမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအေဘး၏ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ဂ်ပန္ဒိုင္းယက္လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္ လႊတ္ေတာ္)၏ အမတ္ေနရာ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို ရရွိခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအေဘးႏွင့္ လက္ရွိအာဏာ ရလစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔သည္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ျပႆနာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားျပႆနာတို႔ကိုတံု႔ျပန္ေက်ာ္လႊား ေရး အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ သည္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအေဘးသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ စီးပြားေရးျပႆနာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးျပႆနာႏွစ္ရပ္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး တတိယသက္တမ္းကို ဆက္လက္ ရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပံုမွန္ထက္ေစာေခၚသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရာ သဘာ၀အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကာလကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကသတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိုအခ်က္ ကို အသံုးခ်၍ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇို အာေဘးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ကာလကို ၎ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးသားဆံုးအခ်ိန္၊ လူထုေထာက္ခံမႈ ျမင့္တက္လာခ်ိန္တို႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆာမူ႐ိုင္းတစ္ဦး ဓားကြက္ခင္းခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိ္းဆက္မ်ား ရွိလာတတ္ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး တတိယသက္တမ္း ဆက္လက္ရယူရန္ ေသခ်ာသြားၿပီျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအေဘးအေနျဖင့္ ၎၏ အေဘးေနာမစ္ (Abenomic) စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္၏ စစ္ေရးမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲအတြက္ စစ္လြန္ေခတ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အေရးဖန္တီးႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္လြန္ေခတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါကာကြယ္ ေရးမူ၀ါဒမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ရသည့္တိုင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ဖြဲ႕စည္းပံုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးကို လိုလားေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ တြဲဖက္ပါတီျဖစ္သည့္ ကိုဖီအီတိုပါတီတို႔က ဂ်ပန္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုလူမ်ားစုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲသည္ လက္ေတြ႕ အားျဖင့္ နီးစပ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ ေခတ္သစ္နိဒါန္း

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္)

လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရွိေသာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ (၁၉) ႀကိမ္ ေျမာက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အေထြေထြညီလာခံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုး သတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီညီလာခံ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားတြင္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ရွိသမၼတရွီက်င္းပင္၏ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ အေတြးအေခၚႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အမည္နာမႏွင့္တကြ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဋိညာဥ္၌ ထည့္သြင္းရန္ တညီတၫြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ သမၼတရွီက်င္းပင္ကို ကြယ္လြန္သူ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္တို႔နည္းတူ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ေနရာေပးလိုက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ သမၼတရွီက်င္းပင္၏ “တ႐ုတ္ စ႐ိုက္လကၡဏာ သက္၀င္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒေခတ္သစ္” အေတြးအေခၚကို တ႐ုတ္၏ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ပဋိညာဥ္၌ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္း သည္ သမၼတရွီက်င္းပင္အေနျဖင့္ သမၼတရာထူး ဒုတိယ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ အလြန္ကာလအထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ခြင့္ရေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ ျခင္အျဖစ္ ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ ေထာင္ခ်ိန္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သမၼတရွီက်င္းပင္လက္ထက္ မတိုင္မီအထိ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေမာ္စီတုန္းသည္သာကြန္ျမဴနစ္ ပါတီပဋိညာဥ္တြင္ ေမာ္အေတြးအေခၚဟုေခၚသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒအေတြးအေခၚမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ သက္ရွိထင္ရွား ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္သည္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္မွသာ ၎င္း၏အေတြးအေခၚ မ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဋိညာဥ္အတြင္း အမည္ႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံ၌ ၾသဇာ အာဏာကို ေမာ္ေခတ္အလြန္ ေနာက္ပိုင္းအခိုင္မာဆံုး စုစည္း ႏိုင္ခဲ့သည့္ သမၼတ ရွီက်င္းပင္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ၎၏အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံႏိုင္မည့္သူအား ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရွီက်င္းပင္ ေခတ္သည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ၂၀၂၇ ခုႏွစ္အထိ ေရာက္သြားႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္ထားၾက သည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံရလဒ္မ်ားအရ သမၼတရွီက်င္းပင္၏ ႏိုင္ငံေရးသက္ မည္မွ်အထိ သက္တမ္း ရွည္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ထင္ေၾကးမ်ား ထက္ပို၍ အားႀကီးေသာအရာမွာ သူ၏ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒသစ္ ျဖစ္သည္။ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပ ခဲ့ေသာ ေမာ္စီတုန္းေခတ္ ျပည္သူ႔မဟာခန္းေဆာင္ႀကီး၏ နံရံ မ်ားတြင္မူ သမၼတရွီက်င္းပင္၏ တ႐ုတ္စ႐ိုက္လကၡဏာ သက္၀င္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒေခတ္သေဘာတရားမွာ ပဲ့တင္ ထပ္၍ေနခဲ့ေလၿပီ။

စပိန္ဖြဲ႕စည္းပံု အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဥေရာပ၏ ဘီလူးစီး အိပ္မက္

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ စပိန္ႏိုင္ငံ ကာတာ လိုနီးယားေဒသလႊတ္ေတာ္၌ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက စပိန္ဗဟို အစိုးရကိုဖီဆန္၍ ကာတာလိုနီးယား ေဒသ လြတ္လပ္ေရးကို တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ ေရးေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚအၿပီး နာရီပိုင္းအၾကာမွာပင္ စပိန္ ဗဟိုအစိုးရက ကာတာလို နီးယားေဒသလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္း၍ ယင္းေဒသကို ဗဟိုအစိုးရတိုက္႐ိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းလိုက္သည္။ ယင္းေနာက္ ေဒသႏၲရေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ကို ေၾကညာ၍ ကာတာလိုနီးယား ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီမ်ား၏ ေဒသႏၲရေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ စတင္ေပၚ ထြက္လာသည့္ ကာတာလိုနီးယား ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စပိန္ဖြဲ႕စည္းပံုအက်ပ္အတည္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ အေခါင္ အထြတ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ ခြဲထြက္ေရး လူထု ဆႏၵပြဲ၌ အရွိန္ တစ္စတစ္စရလာေသာ ကာတာလို နီးယားခြဲထြက္ေရး ျပႆနာသည္ စပိန္ႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာကာလ အတြင္း အႀကီးက်ယ္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းသာ ျဖစ္ သည္။ ထိုနည္းတူ ဥေရာပညီၫြတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ထိန္း ထားႏိုင္ရန္အႏိုင္ႏိုင္ ႀကိဳးစားေနရေသာ ဥေရာပသမဂၢအတြက္ လည္း စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ကာတာလိုနီးယား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ႏိုင္ငံငယ္ ေလးမ်ား ထပ္မံေပၚ ထြက္လာမည့္အေရးသည္ ႏိုင္ငံေရး ဘီလူးစီးအိပ္မက္တစ္ခုသဖြယ္ ဥေရာပတိုက္ကိုလွန္႔ႏိႈးလိုက္သည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို တားဆီးေရးအတြက္ စပိန္ဗဟိုအစိုးရက က်င္းပေပးခဲ့သည့္ ကာတာလိုနီးယားေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ေရးလိုလား သည့္ပါတီမ်ားကသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအမ်ားစုရယူႏိုင္ ခဲ့ရာ ကာတာလိုနီးယား ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈေျမာက္အိပ္မက္ ေၾကာင့္ ဥေရာပတိုက္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္လန္႔ႏိုးရပါဦးမည္။

-Ads-
-Ads-