၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္း မွန္ကူကြက္မ်ား(ဒီဇင္ဘာ)

 

“၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႔ေတာ္ အိမ္ျဖဴေတာ္ဘဲဥပံု ႐ံုးခန္းအတြင္း စေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို ကိုင္လႈပ္ေနေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန့္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္လည္း အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာသစ္ျဖင့္ ကမၻာႀကီးကိုထပ္မံ ကိုင္လႈပ္လိုက္ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။”


အာရွ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး သို႔မဟုတ္ ငွက္ဖ်ား

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္)

ျပင္သစ္အေျခစိုက္ ဆာႏိုဖီပက္စခ်ာေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ၏ ဒင္ဗားရွား (Denvaxia) အမည္ရွိ ငွက္ဖ်ား ကာကြယ္ေရးေဆးထိုးႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္ခ်ိန္၌ တစ္ကမၻာလံုး အထူးသျဖင့္ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို လြယ္ထားရသည့္ အာရွတစ္ခြင္၌ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဆာႏိုဖီပက္စခ်ာ ကုမၸဏီ၏ ဒင္ဗားရွား ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ပထမဆံုး အသံုးခ်သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ငွက္ဖ်ား ထူေျပာေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားကို ထိုးႏွံေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရရွည္ကာလလက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ ဒင္ဗားရွားငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆးသည္ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ဖူး သူမ်ားအတြက္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ငွက္ဖ်ားမျဖစ္ဖူး သူမ်ားတြင္မူ ျပင္းထန္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိတတ္ ေၾကာင္း ဆာႏိုဖီ ပက္စခ်ာကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့ရာ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒင္ဗားရွားငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေရး အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ရပ္ဆိုင္း ခ်ိန္တြင္ ဒင္ဗားရွားငွက္ဖ်ား ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီးသူ အေရအတြက္မွာ ၇၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာဖိလစ္ပိုင္အေန ျဖင့္ ေပါ့ေစလို၍ ေၾကာင္႐ုပ္ထိုးခါမွ ေဆးေၾကာင့္ပိုေလးရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးႀကံဳခဲ့ရသည္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါဟု ယူဆရေသာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးအေၾကာင္းကို တ႐ုတ္က်င္မင္းဆက္ေခတ္ (ေအဒီ ၂၆၅-၄၂၀) ေဆးပညာ က်မ္း တစ္ေစာင္တြင္ ပထမဆံုး ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ထိုတ႐ုတ္ေဆး စြယ္စံုက်မ္းတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ အင္းဆက္ တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေရအဆိပ္သင့္မႈ ေရာဂါအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၏ အဓိက လက္သည္ျဖစ္ေသာ A. aegypti ျခင္မ်ားသည္ ၁၅ရာစုႏွင့္ ၁၉ ရာစု အၾကား ကာလအတြင္း ကြၽန္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္အတူ ကမၻာတစ္၀န္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၇၇၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၇၈၀ ျပည့္ႏွစ္အၾကား ကာလမ်ားအတြင္းငွက္ဖ်ားေရာဂါ သည္ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မ်ား၌ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ကူးစက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ပင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကတို႔အတြက္ အဓိက လူသတ္ ေရာဂါအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အို) ၏ အဆိုအရ ကမၻာ့လူဦးေရ ထက္၀က္နီးပါးခန္႔မွာ ငွက္ဖ်ားဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမည့္ အလားအလာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေျခရွိၿပီး ကမၻာ့ျပည္သူ သန္း ၃၉၀ တို႔မွာ ႏွစ္စဥ္ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံေနရသည္။ ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အခ်ိန္ယူ စမ္းသပ္ေလ့လာ မႈ မလုပ္အားဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တိုး၀င္လာခဲ့ရေသာ ဒင္ဗားရွားကဲ့သို႔ ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆး မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို ေမွ်ာ္ေတြးဆင္ျခင္ရန္ သင့္ပါသည္။

အို….ေဂ်႐ုဆလင္

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္)

“ျပႆနာေဟာင္းေတြကို ရွင္းဖို႔ နည္းလမ္း သစ္ေတြလိုတယ္} ဟူေသာ စကားႏွင့္အတူ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကို အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကညာ လိုက္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ေဂ်႐ုဆလင္မူ၀ါဒကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးလိုက္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသြးေျမက်ခဲ့ရသည့္ ေဂ်႐ႈစလင္သည္ ေရ၀တီ၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္တို႔၏ အထြတ္အျမတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ စစ္ပြဲ မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ခင္းခဲ့ၾကသည္။ ေကသရာဇာႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ ရစ္ခ်တ္ဘုရင္သည္ ေဂ်႐ုဆလင္အတြက္ မ်က္ရည္ က်ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အစၥေရး ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အသိအမွတ္ ျပဳ ေၾကညာၿပီးခ်ိန္ တြင္ တံု႔ျပန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္လာသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံက ၀မ္းသာစကား၊ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသည္။ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ ပါလက္စတိုင္းမ်ားက လမ္းမေပၚ၌ ေဒါသမာန္ကို ျဖည္လႊတ္ၾကသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွမြတ္စလင္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံယွဥ္တြဲရပ္တည္ေရး သေဘာတရားအရတည္ေဆာက္ မည့္ အနာဂတ္ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံသစ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ကို ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုထားေသာ ပါလက္ စတိုင္းမ်ားက ေဂ်႐ုဆလင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အျဖစ္ဆက္၍ လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုး လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ေဂ်႐ုဆလင္ျပႆနာ သည္ ပံုစံသစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ ေဂ်႐ုဆလင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သူ၏ အႀကံေပး အဖြဲ႕ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲလိုက္သလို ကမၻာႀကီးကိုလည္း ႏွစ္ပိုင္း ခြဲလိုက္သည္။

တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ တိုင္းျပည္အားလံုး စုေပါင္း၍ အနည္း ဆံုးတိုင္းျပည္အမ်ားအျပား စုေပါင္း၍ ေဂ်႐ုဆလင္ကိုတိုက္ၾက မည္။ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကို ေဂ်႐ုဆလင္မွ ႏွင္ၾကမည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားမွ ႏွင္ၾကမည္ဟူ၍ ဣသေရလတို႔၏ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ ဗ်ာဒိတ္ရွိသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေဂ်႐ုဆလင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေနာက္ဆက္ တြဲအျဖစ္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေတာင္း ဆိုခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံအထူး အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၈ ႏိုင္ငံတို႔က ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ကိုးႏိုင္ငံ က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ဣသေရလတို႔၏ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းလာ ဗ်ာဒိတ္စကားသည္ ေဂ်႐ုဆလင္အတြက္ မွန္လာ သေယာင္ပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာ ဗ်ဴဟာသစ္

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္)

၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဘဲဥပံု႐ံုးခန္းအတြင္းစေရာက္ ခ်ိန္မွစ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကမၻာႀကီးကိုကိုင္လႈပ္ေနေသာ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္လည္း အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာသစ္ျဖင့္ ကမၻာႀကီးကိုထပ္မံ ကိုင္လႈပ္လိုက္ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ရန္၊ အေမရိကန္အက်ဳိးစီးပြားကို ျမႇင့္တင္ ရန္၊ အင္အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ အေမရိကန္ၾသဇာကို ကမၻာတစ္၀န္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းျပေျမပံုခ်ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ထံုးစံ အတိုင္း “အေမရိက ပဓာန” သေဘာတရားႏွင့္ မ်ားမ်ား လႊမ္းထံုထားသည္။

သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ သစ္၏ အထင္ရွားဆံုးလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံတို႔ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား စိန္ေခၚေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က အေမရိ ကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ သစ္ကို စစ္ေအးတိုက္ပြဲ သူငယ္နာမစင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာသစ္ အျဖစ္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးမည့္အစား အားလံုးအက်ဳိးရွိမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိုသာ ေရြးရန္တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ဦးေဆာင္ေနရသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၏ စံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ကမၻာတစ္၀န္း၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ၾသဇာကိုျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ မဆန္းပါ။ သို႔ရာတြင္ ႐ုရွားၾသဇာျပန္တက္လာမႈ၊ တ႐ုတ္ၾသဇာက်ယ္ျပန္႔ လာမႈႏွင့္ အေမရိကန္ ၾသဇာတစ္ဖန္ ျပန္လည္ေမွးမွိန္လာမႈ တို႔သည္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာ့အစီအစဥ္သစ္မွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အၿပီးကာလကဲ့သို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုသာ ဦးေဆာင္ခြင့္ရထားေသာ ကမၻာ့အစီအစဥ္မ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၀င္႐ိုးစံုကမၻာႀကီး ျဖစ္လာေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။

အလားတူ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားျပႆနာ၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျပႆနာစသည့္ ႏိုင္ငံစံု ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ မဟာမိတ္ လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကို မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းပို႔လိုက္ ျခင္းသည္ စစ္ေအးေခတ္ကမၻာ့အစီ အစဥ္ေဟာင္းကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရာ ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ သမၼတေဟာင္းအိုဘားမား လက္ထက္မွစ၍ ဆုတ္ရိပ္ျပလာေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၾသဇာသည္ သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔၏ “အေမရိကပဓာန” ေၾကြးေၾကာ္သံ ေအာက္တြင္ ပို၍က်ဆင္းသြားႏိုင္ေျခရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာမူ၀ါဒသစ္ မ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ၾသဇာကို ျပန္လည္ ဆယ္မေရးအတြက္ ကုထံုးမွန္ဟုတ္၊ မဟုတ္မွာ သံသယပြား ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

ဂႏၶလရာဇ္၏ ငါးစစ္ပြဲ

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္)

၂၁ ရာစု ေခတ္အတြင္းသို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွ် တိုး၀င္လာခ်ိန္တြင္ ကမၻာႀကီး၏ သယံဇာတအရင္း အျမစ္မ်ားမွာပို၍ ရွားပါးလာ ေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။ ၂၁ ရာစု အရြက္ဦးကာလတြင္ ကမၻာႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ သယံဇာတကိုလိုနီနယ္ေျမ သစ္သည္ သမုဒၵရာႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီျဖစ္ရာ သယံဇာတလုပြဲ မ်ားသည္ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ အယူအဆေရးရာတိုက္ပြဲမ်ားထက္ ပို၍ အားေကာင္းလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့သမုဒၵရာ ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ငါးကိုအေၾကာင္းျပဳသည့္ သယံဇာတ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ငါးလုပြဲမ်ား၏ ထင္ရွားေသာ သာဓက တစ္ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္တြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားကမ္းေျခေစာင့္တပ္မွ သေဘၤာမ်ား သည္ ေတာင္ကိုရီးယားေရျပင္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ၍ ငါးဖမ္းေနသည့္ တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာအုပ္စုတစ္စုကို သတိ ေပးပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ရွင္းထုတ္ခဲ့ရသည္။ သေဘၤာစင္း ေရ ၄၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာ အုပ္စုကို ေမာင္းထုတ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားကမ္းေျခေစာင့္ သေဘၤာမ်ား သည္ သတိေပးပစ္ခတ္မႈ ၂၄၉ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တိုက္ပြဲငယ္ တစ္ပြဲစာ အင္အားေလာက္ ပင္ရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈႏႈန္းမွာ ထက္၀က္ နီးပါး အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုျပႆနာသည္ အေျခခံ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ငါးကို အဓိကစားသံုးေသာ ကမၻာ့လူဦးေရ တစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္ တို႔အတြက္ ျဖစ္တည္မႈ ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ငါးကိုအျခားကမၻာ့ ျပည္သူမ်ားထက္ ပွ်မး္မွ်အားျဖင့္ ႏွစ္ဆပိုမို စားသံုးတတ္ရာ ငါး သယံဇာတ ရွားပါးလာမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ အဓိက အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ စင္းေရ ရာေထာင္ခ်ီ မ်ားျပား ေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာတပ္ႀကီး ဖြဲ႕စည္း၍ ကမၻာ့သမုဒၵရာေဒသ အႏွံ႔ ငါးဖမ္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ငါးဖမ္းသေဘၤာ မ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားပိုင္ ေရျပင္ပိုင္နက္မ်ားအတြင္း တရား၀င္အရေရာ တရားမ၀င္ခိုး၀င္၍ပါ ငါးမ်ား ဖမ္းမ်ား ဖမ္းဆီးတတ္ႀကံရာ မၾကာေသးမီႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္ခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ေဒသကဲ့သို႔ေသာ ေရျပင္မ်ဳိးသည္ တ႐ုတ္ငါးဖမ္း သေဘာမ်ားသည္ ကမ္းေျခေစာင့္သေဘၤာမ်ား၏ အကာ အကြယ္ျဖင့္ ငါးဖမ္းဆီးခဲ့ရာ တ႐ုတ္ ငါးသယံဇာတရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းသည္ စစ္ပံုေဆာင္လာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ တ႐ုတ္ ၏ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ငါးစစ္ပြဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။