ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၌ဗုဒၶဘိေသကအေနကဇာတင္ ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကႀကီးမွဴး၍ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သံဃာေတာ္အပါး ၁၈၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘိေသက အေနကဇာတင္ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ မဟာမဂၤလာေတာ္အခမ္းအနားကို ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္)နံနက္ပိုင္းက ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေတာင္ဘက္မုခ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ က်င္းပခဲ့သည္။