အသေရပ်က္ေစသည့္အတြက္ နစ္နာေၾကး ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ေပးေလ်ာ္ရန္ အလွမယ္ေ႐ႊအိမ္စည္ေတာင္းဆို

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ-၂

အလွမယ္ ေ႐ႊအိမ္စည္က သူမအေပၚအသေရပ်က္ေစသည့္အတြက္ နစ္နာေၾကးေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ေပးေလ်ာ္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္ေတာင္းပန္ရန္ Hello Madam မီဒီယာကုမၸဏီထံ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္က ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ Hello Madam မီဒီယာကုမၸဏီက ေဒၚစိုးယုေဝထံသို႔ ေရွ႕ေနမ်ားက ပထမအေၾကာင္းၾကားစာကိုပို႔ၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းမျပန္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခ်က္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မွ သိရသည္။

-Ads-
-Ads-

Hello Madam မီဒီယာကုမၸဏီသည္ အလွမယ္ေ႐ႊအိမ္စည္အေပၚတြင္ အသေရပ်က္ေစေသာ၊ အေထာက္အထားကင္းမဲ့ေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ေ႐ႊအိမ္စည္မွာ ေငြေၾကးႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္မရသည့္ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား က်ဆင္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ နစ္နာေၾကးအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ေပးရန္ႏွင့္ အသေရဖ်က္ေရးသားခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္မည့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေပးရန္တို႔ကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယခုေၾကညာခ်က္ပါၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ အလွမယ္ေရႊအိမ္စည္ Miss Grand International ၂၀၁၇ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ Miss Universe Myanmar Organization အခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ သရဖူကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-