ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယကဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္လည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ဘူး”

၂၁ ရာစုပင္လုံကုိ အစုိးရက ဒီဇင္ဘာမွာလုပ္ခ်င္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ကတိအတုိင္းေပါ့။ တုိင္းရင္းသားေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီ လမွာ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုစလုံးကုိ ဘယ္သူကမွ အလုိလုိက္လုိ႔မရဘူး။ အစုိးရကုိ အလုိလိုက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ရကိုင္ရက်ပ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားကုိ အလုိလုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း အစုိးရသိကၡာရွိေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလအလယ္မွာ ျဖစ္သြားတယ္။

ေမး။ အရင္ဆုံးအေနနဲ႔ ဆရာတုိ႔တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ NCAထုိးၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲမ်ဳိးေတြ ႀကဳံရသလဲဆုိတာ ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ အခက္အခဲကေတာ့ အစုိးရအေျပာင္းအလဲပဲ။ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တဲ့အစုိးရနဲ႔ ဆက္သြားရင္ေတာ့ ပုိလြယ္ႏုိင္တယ္။ အစုိးရေျပာင္းလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အစုိးရက သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ပုံလုပ္နည္းေတြက မတူၾကဘူး။ အဲဒီေတာ့ အစုိးရအသစ္အေဟာင္း၊ အစုိးရေတြရဲ႕ ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ခံသမုိင္းေတြက မတူၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ အစုိးရအေျပာင္းအလဲ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္လမွာ နည္းနည္းၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ အထစ္အေငါ့ရယ္ လုိ႔ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္ေစာင့္ရတာေပါ့။

အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဆက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပဲ။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ေနမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔ေျပာႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ လုပ္ႏုိင္ေပမယ့္လည္း ထင္သေလာက္ခရီး မေပါက္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ
ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕မလုပ္ႏုိင္တာကလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပဲ။

ေနာက္မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွာ ရခုိင္အေရးအခင္းတုိ႔လုိ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေတြနဲ႔ေဒသတြင္းဖိအားေတြကလည္း သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းနဲ႔ လာ႐ုိက္ခတ္တာလည္းရွိပါတယ္။ ဒါကုိလည္း အခက္အခဲေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုိ႔ရပါတယ္။

ေမး။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ JICMအစည္းအေ၀းကုိ အဆင္ေျပသလုိ ေခၚေနတာပဲေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ JICM အစည္းအေ၀းကုိ ဘယ္လုိေခၚပါဆုိၿပီး ဆုံးျဖတ္ထားတာ မရွိဘူးလား။

ေျဖ။ မူလတုန္းက JICM (တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း)ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစာေစာင္ရွိပါတယ္။ ToRလုိ႔ေခၚ ပါတယ္။ JICMရဲ႕ မူလ ToRမွာေတာ့ သုံးလလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေခၚဖို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အစုိးရေဟာင္းလက္ထက္မွာေတာ့ ဒုတိယသမၼတစုိင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JICMေခၚျဖစ္တာရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အစုိးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေတာ့ ခဏရပ္တန္႔သြားပါတယ္။ JICM ျဖစ္ေပၚလာပုံကုိ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္းေလး မိတ္ဆက္ေပးခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ JICMကုိ လူေတြက သိပ္မသိၾကဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCCTနဲ႔ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ UPWC ေတြ႕တုန္းက ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ကေတာ့ လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ပဲေတြ႕မယ္။ တစ္ဖြဲ႕ကေတာ့ စစ္ေရးဆုိင္ရာ JMC (ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ)နဲ႔ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ UPDJC(ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ)ေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးအလုပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္၊ စစ္ေရးအလုပ္ကုိ စစ္ေရးလုပ္ ႏွစ္ခုရွိရင္ရၿပီေပါ့ဆုိတဲ့သေဘာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကန္႔ကြက္တယ္။ မရဘူး NCAရဲ႕ မူရင္းပုိင္ရွင္ေတြက NCAကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ မွန္သလား၊ မွားသလားေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းဖို႔လုိတယ္။

စစ္ေရးမွာ JMCပဲ လႊတ္ထားရင္ ဘယ္သူက သူ႔ကုိကြပ္ကဲမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံေရး UPDJCကုိပဲ ကြပ္ကဲမွာ။ ဒါေၾကာင့္ Ownership ကုိ ျပတဲ့အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္းခဲ့တာက JICMမဟုတ္ဘူး။ JICCကုိ ေတာင္းခဲ့တာ။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီတုန္းက ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္တဲ့ UPCCဆုိ တာရွိေနဆဲကာလေပါ့။ အဲဒီ UPCCရွိေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ JICCလုိ႔ ေတာင္းလုိက္ရင္ သြားၿပီးေတာ့ ပြတ္တုိက္မႈျဖစ္မလားဆုိတာကုိ ဦးေအာင္မင္းက စုိးရိမ္ၿပီးေတာ့ သူက လုံး၀မဖြဲ႕ခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိပ္ေတာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဖြဲ႕ေပးမယ္။

ဒါေပမဲ့ ေကာ္မတီတုိ႔၊ ေကာင္စီတုိ႔အထိေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ အစည္းအေ၀းအဆင့္ပဲလုပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ Meeting ျဖစ္သြား တယ္။ JICMဆုိၿပီး ျဖစ္သြားတယ္။ အစည္းအေ၀း အဆင့္ပဲျဖစ္သြားတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာေပါ့။ အစည္းအေ၀းအရကေတာ့ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ၾကည့္ေပးလုိ႔ရတာေပါ့။

သုိ႔ေသာ္ JICMအစည္းအေ၀းအဆင့္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစည္းအေ၀းကာလမွာ အစည္းအေ၀းမွာထုိင္ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရင္ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္က အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိတယ္။အစည္းအေ၀းမရွိတဲ့အခ်ိန္ဆုိရင္ JICMအဖြဲ႕၀င္ ေတြက သူ႔မွာဘာမွလုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ အစည္းအေ၀းရွိမွပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ အစည္းအေ၀းမရွိရင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒီပုံစံျဖစ္သြားတာေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း အတတ္ႏုိင္ဆုံးေတာင္းဆုိခဲ့ေပမယ့္ JICMပဲ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းရွိရင္ ႏုိင္ငံေရးဘက္က အားနည္းေနသလား။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးသပ္လုိ႔ရတယ္။ JICM ဘက္မွာ အားနည္းေနတယ္ဆုိတာ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕ေရွ႕ေရးျဖစ္တဲ့ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ အားနည္း ေနရင္ သုံးသပ္လုိ႔ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ JICMသာလွ်င္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ တရား၀င္အစည္းအေ၀းျဖစ္တယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမပါဘူး။ NCAလက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ပုိင္ရွင္ေတြပဲ ပါရမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ပုိၿပီးေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျမင့္တဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့အစည္းအေ၀း အေနနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံခဲ့ရေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းကုိ ဆက္ထိန္းခဲ့ရာမွာ အစုိးရ သစ္လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ JICMရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ သိပ္ သေဘာမေပါက္ဘူး။ လုိရဲ႕လားေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာလည္း JICMကုိ အဆင့္ျမႇင့္ခ်င္တယ္။ ျမႇင့္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကုိလည္း အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္ေျပာၾကည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရသစ္က JICMမူလအတုိင္းကုိပဲ သူ႔ရဲ႕အသုံး၀င္မႈကုိ သေဘာမေပါက္ဘူး။ သေဘာမေပါက္ေတာ့ မကိုင္တြယ္ႏုိင္ဘူးေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ JICMဟာ အေရးႀကီးတယ္။ JICMအစည္းအေ၀းမွာပဲ ႏုိင္ငံေရး ဆုံခ်က္ရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးလုိ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ JICMကုိ မျဖစ္မေနေခၚပါလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္းတဲ့အခါက်မွ မႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ JICM စေခၚတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ တစ္ႀကိမ္ေခၚတယ္။ ေနာက္ဧၿပီလထဲမွာ တစ္ႀကိမ္ေခၚတယ္။ ေနာက္ ေမ ၂၄ရက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ညီလာခံျဖစ္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္တုိဘာထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ JICMကုိ မေခၚျဖစ္ဘူး။

ေနာက္ဆုံးမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလက JICMေခၚတယ္။ JICMက အခရာက်တယ္ဆုိတာက အဲဒီမွာ တပ္မေတာ္က ပါတယ္။ တရား၀င္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အဆင့္ပါတယ္။ ေနာက္ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ္ယ္တုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြ ဘက္ကလည္း အႀကီးအကဲရွစ္ေယာက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပါတဲ့အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေတြဟာ လုိက္နာဖုိ႔လုိတာေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး JICMက ေျပာတယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံကုိ အစုိးရက ဒီဇင္ဘာမွာ လုပ္ခ်င္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ကတိ အတုိင္းေပါ့။ တုိင္းရင္းသားေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုစလုံးကုိ ဘယ္သူကမွ အလုိလုိက္လုိ႔မရဘူး။ အစုိးရကုိ အလုိလိုက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ရကိုင္ရက်ပ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားကုိ အလုိလုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း အစုိးရသိကၡာ ရွိေသးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလအလယ္မွာ ျဖစ္သြား တယ္။ JICMအဆုံးအျဖတ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ စစ္တပ္ကလည္း ပါၿပီးသားျဖစ္ေနေတာ့ အားလုံးက လုိက္နာဖုိ႔လုိသြားတာေပါ့။ ဒါဟာ JICMရဲ႕ အေရးပါမႈျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ေခါက္ JICMမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာက မူလသတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း သုံးလလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဖုိ႔ အစုိးရကလက္ခံလုိက္တယ္။ အရင္ကေတာ့ အစုိးရက ႏုိင္ငံေရးအရ လုိအပ္မွေတြ႕တာ။ အခုေတာ့ သူတုိ႔သေဘာေပါက္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ရက္မွာ ဒါကုိဆုံးျဖတ္လုိက္တဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္မွာ သုံးလျပည့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၇ရက္လုိ႔ေတာ့ မသတ္မွတ္ဘူး။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္မွာ JICM ေခၚမယ္။ ေနာက္ဆုိ သုံးလတစ္ႀကိမ္ပုံမွန္ေခၚမယ္။ ဟုိနားနည္းနည္း၊ ဒီနားနည္း နည္းျဖစ္ေနတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ စုၿပီးေတာ့ အလြတ္ေျပာ ေနၾကမယ့္အစား တရား၀င္အစည္းအေ၀းမွာ ျပႆနာကေတာ့ ဒီလုိျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိရွင္းမလဲ။
ျပႆနာေတြကုိ တစ္၊ ႏွစ္၊ သုံး၊ ေလးထုိးၿပီး ေျပာၾကမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီသုံးလတစ္ႀကိမ္ကုိ အစုိးရက မူအားျဖင့္ လက္ခံလုိက္ၿပီ။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ပဲလုိတယ္။ လူေတြက JICM ကို သိပ္မသိၾကဘူး။ JICMဟာ NCAကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ အစုအဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)