ျပင္ဦးလြင္ ၂၀၁၈ စံနန္းထက္အိုးပင္း စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ စတင္က်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၂၇

ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္တုရင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ စံနန္းထက္ အုိးပင္းစစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီကစတင္ကာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္အတူ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စံနန္း ထက္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံကစားသမားမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းစစ္တု ရင္ကစားသမား ၆၀ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ ရွိသည္။ IM ျမင့္ဟန္၊ FM သက္ေနာင္၊ FM ၿဖိဳးခ်စ္အစရွိသည့္ ၀ါရင့္ကစားသမား မ်ားလည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးဖိုင္နယ္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆုေၾကးမ်ားအျဖစ္ အလြတ္တန္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဆင့္(၁) က်ပ္ေလးသိန္း၊ အဆင့္(၂)က်ပ္သံုးသိန္း၊ အဆင့္(၃)က်ပ္ ႏွစ္သိန္း၊ အဆင့္(၄)က်ပ္တစ္သိန္း၊ အဆင့္(၅)က်ပ္ ၈၀၀၀၀၊ အဆင့္ (၆) က်ပ္ ၆၀၀၀၀၊ အဆင့္(၇)က်ပ္ ၄၀၀၀၀၊ အဆင့္ (၈)၊ (၉)ႏွင့္ (၁၀) က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရမွတ္တူလွ်င္ အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ သည္။ အသက္(၅၀)အထက္ ဆုေၾကးမ်ားအျဖစ္ ပထမဆု က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ ၃၀၀၀၀၊ တတိယဆု က်ပ္၂၀၀၀၀ ႏွင့္ ေဒသခံဆုအျဖစ္ ပထမဆု က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ ၃၀၀၀၀၊ တတိယဆု က်ပ္၂၀၀၀၀ အျဖစ္ အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္သြား မည္ျဖစ္သည္။