၁၀ ႏွစ္ျပည့္ရန္ကုန္ဓာတ္ပံုျပပြဲ မဟာႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ခင္းက်င္းျပသ

 

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၈

သတင္းဓာတ္ပံုေလာကအတြက္ အမီအခိုကင္းေသာ ရပ္တည္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္႐ံုသာမက အရွိန္အဝါႀကီးမားသည့္ သတင္းဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပးေသာ World Press Photo ၏ ၂၀၁၇ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာျပသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။