ေရႊေသာင္ယံက ပင္လယ္ေပ်ာ္

(စံေတာ္ခ်ိန္ – ဓာတ္ပံုဇာတ္လမ္း)