၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ သမိုင္းဘာသာရပ္အတြက္ ႀကိဳတင္သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ဆရာဦးေက်ာ္ဝင္း (RC-1)

သမိုင္းဘာသာရပ္ေမးခြန္းမွာ အဓိကအပိုင္းေလးပိုင္းခြဲၿပီး ေမးထားတယ္။ အပိုင္း(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)နဲ႔ (ဃ)။ အပိုင္း (က)မွာ ကြက္လပ္ျဖည့္တာ၊ မွား/မွန္ေ႐ြးတာ၊ ဒါ့ျပင္ေမးခြန္းတစ္ခုစီအတြက္ ေပးထားတဲ့အေျဖ(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)တို႔ အနက္အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးခိုင္းတာ။ ဒီေတာ့ အပိုင္း(က)အတြက္ စုစုေပါင္းရမွတ္က အမွတ္ (၂၀)ျဖစ္တယ္။ အတိအက်ရတဲ့အမွတ္ေတြျဖစ္လို႔ ဂ႐ုစိုက္ေျဖဖို႔လိုပါတယ္။

အပိုင္း(ခ)။ အပိုင္း(ခ)မွာ မွတ္စုတိုက႑ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္းနဲ႔ ကမၻာ့သမိုင္းစုစုေပါင္း ရွစ္ပုဒ္ေပးထားတယ္။ အဲဒီ ရွစ္ပုဒ္ထဲက ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ျဖစ္၊ ကမၻာ့သမိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္အမ်ားဆုံး ေျဖဆိုႏိုင္မယ္ထင္ရတဲ့ ေလးပုဒ္ကိုေ႐ြးၿပီးေျဖေပးဖို႔ပဲ။ မွတ္စုတိုတစ္ပုဒ္ကို ငါးမွတ္ဆိုေတာ့ ေလးပုဒ္အတြက္ အမွတ္ (၂၀)ေပးထားတယ္။ စာစစ္အေတြ႕အႀကဳံအရ ေျဖဆိုသူတခ်ိဳ႕ဟာ မွတ္စုတိုေျဖရမွာကို အရွည္ႀကီးေရးေျဖၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီေတာ့အခ်ိန္လည္းကုန္ အမွတ္လည္း ရသင့္သေလာက္မရၾကဘူးေပါ့။ မွတ္စုတိုဆိုကတည္းက ေမးထားတဲ့ေမးခြန္းအေပၚအေၾကာင္းအရာလိုက္ အခ်က္အလက္က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္နဲ႔လိုရင္း တိုတိုတုတ္တုတ္ေျဖတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ (ေနာက္ပိုင္းမွာမွတ္စုတိုနဲ႔ ေမးခြန္းရွည္တို႔ကို နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။)

အပိုင္း(ဂ)။ အပိုင္း(ဂ)မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းခ်ည္းသက္သက္ေမးထားပါတယ္။ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္း ငါးပုဒ္ထဲက ကိုယ္ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ေျဖႏိုင္မယ့္ ႏွစ္ပုဒ္ကို ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပုဒ္ကို ၁၅ မွတ္နဲ႔ ႏွစ္ပုဒ္အတြက္ အမွတ္ (၃၀)ေပးထားပါတယ္။ ထိုနည္းတူ အပိုင္း (ဃ)မွာလည္း ကမၻာ့သမိုင္းခ်ည္းေမးခြန္း ငါးပုဒ္ေမးထားပါတယ္။ အဲဒီထဲက ႀကိဳက္ရာ ႏွစ္ပုဒ္ေျဖေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ပုဒ္အတြက္ အမွတ္ (၃၀)ေပးထားပါတယ္။

ဒီေနရာမွာအဓိကထားေျပာခ်င္တာက ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေလ့လာပါ။ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းက ခုႏွစ္သကၠရာဇ္နဲ႔ေဘာင္ခတ္ၿပီး ေမးထားသလား ဥပမာ-(၁၉၂၀-၁၉၃၀)၊ (၁၉၃၆-၁၉၃၈)နဲ႔ (၁၉၃၈-၁၉၃၉) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသား လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ တစ္ခါကိုလိုနီေခတ္ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အထင္ရွားဆုံး အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈႀကီး (၁၉၃၈-၁၉၃၉) သို႔မဟုတ္ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းစသျဖင့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ အေၾကာင္းအရာလိုက္ျဖစ္ျဖစ္ ေမးတတ္ပါတယ္။ ေျပာလိုတာက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေပၚ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္အလိုက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္တကြ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးဖို႔ပါပဲ။

ေျပာရရင္ သမိုင္းဘာသာရပ္ဟာ မ်ားမ်ားေရးရင္ အမွတ္မ်ားမ်ားရတယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ လုံး၀မွားပါတယ္။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းဟာ အဲဒီအေပၚအေျခခံၿပီး ေရးဆြဲထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ စာစစ္အဖြဲ႕စနစ္တက်သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းပါ၊ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံတိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီးမွ အမွတ္ေပးရပါတယ္။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းဟာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါေမးခြန္းပါအေၾကာင္းအရာလိုက္ေျပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ေပမယ့္ စနစ္က်နမႈ၊ တိက်မႈရွိတယ္။ စာေျဖေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြလုံး၀မနစ္နာရေအာင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးထားတာမို႔ အဘက္ဘက္က အျပည့္အဝခိုင္လုံမႈရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရးအားေကာင္းတိုင္း၊ ေရးခ်င္တာေလၽွာက္ေရးေနရင္အမွတ္မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ စာစစ္တဲ့ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးေတြဆိုတာကလည္း လုပ္သက္အရေရာ အေတြ႕အႀကဳံအရပါ ပညာနယ္ပယ္မွာဝါရင့္၊ သမၻာရင့္ႀကီးေတြျဖစ္ၾကတယ္။

ဒီေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက ေမးၿပီးသြားတဲ့ေမးခြန္းအပိုင္း(၄)ပိုင္းထဲက တခ်ိဳ႕ကို နမူနာအေနနဲ႔ ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္။

အပိုင္း(က) ၁။(က)မွ (ကြက္လပ္ျဖည့္)

၁။ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ တန္ခိုးအာဏာအရွိဆုံးသူတို႔မွာ ကင္ေပတိုင္ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။
၂။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အင္အားပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။

အပိုင္း(က)၁။ (ခ)မွ (မွား/မွန္)

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ သစ္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ (မွား)
၂။ မူဆိုလီနီသည္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ အရင္းရွင္မ်ား၊ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ပညာတတ္မ်ားကို စည္း႐ုံး၍ ဖက္ဆစ္ဝါဒလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ (မွန္)

အပိုင္း(က)၁။(ဂ)(အေျဖမွန္ေ႐ြးျခင္း)

၁။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္….ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။
(က) ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ၊ (ခ)ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္၊ (ဂ)လက်ၤာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္ အေျဖမွန္(က)ေအာင္ဆန္း -အက္တလီစာခ်ဳပ္
၂။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးမွာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ….တြင္ ရွိသည္။
(က)ဟိတ္ဂ္၊ (ခ)ေယာ္လတာ၊ (ဂ)နယူးေယာက္
အေျဖမွန္(က)ဟိတ္ဂ္

မွတ္စုတို႔ အပိုင္း(ခ)

၁။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္

ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္အခ်က္မ်ားမွာ တိုင္းျပဳ၊ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ၁၉၄၇ ဧၿပီတြင္ က်င္းပရန္၊ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အခြင့္အာဏာမ်ားတိုးျမႇင့္ေပးရန္၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာအစိုးရက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးကို စီမံခြင့္ရရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အထူးညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပ၍ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုသည္၊ မပူးေပါင္းလိုသည္ဟူေသာ ဆႏၵရယူရန္ စေသာအခ်က္မ်ားအဂၤလိပ္တို႔ထံမွ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့သည္။

ေမးခြန္းရွည္၊ အပိုင္း(ဃ)

၁။ မဟာမိတ္စစ္အုပ္စုမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားရပုံကို ေရးပါ။(၂၀၁၇)

၁၉၁၇ မွစ၍႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ အေနာက္အရင္းရွင္အုပ္စုသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအား ဝိုင္းပယ္ထားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ စစ္႐ႈံးဂ်ာမနီႏိုင္ငံကိုလည္း ဝိုင္းပယ္ထားၿပီး စစ္အင္အားျပန္လည္မထူေထာင္ႏိုင္ေစရန္ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၂ တြင္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဆိုဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံတို႔ ရာပါလိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္အေပၚအေနာက္အရင္းရွင္အုပ္စုသည္ စိုးရိမ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၅ တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔၏ လိုကာႏိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၂၆ တြင္ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုေသာ ဘာလင္စာခ်ဳပ္တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမဟာမိတ္ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့သည္။

၁၉၂၀ မွ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ပိုလန္၊ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား၊ ႐ူေမးနီယား၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းလည္း အျပန္အလွန္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၂၅ မွ ၁၉၃၃ ကာလမ်ားအတြင္း ဂ်ာမနီ၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ပါရွား၊ ဖင္လန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ လစ္ဗီးယား၊ ပိုလန္၊ တူရကီႏိုင္ငံတို႔ ႏွင့္ မက်ဴးေက်ာ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားအရ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား တျခားႏိုင္ငံက က်ဴးေက်ာ္လာပါက ပူးေပါင္းကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

၁၉၃၄ ဂ်ာမနီ၌ ဟစ္တလာအာဏာရလာေသာအခါ ဂ်ာမနီသည္ ပိုလန္ႏွင့္ မက်ဴးေက်ာ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ဆိုဗီယက္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔ လုံၿခဳံေရးအရ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယားႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ တြင္ အီတလီႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လ်က္ ေရာမ-ဘာလင္ ဝင္႐ိုးတန္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ဂ်ပန္သည္ ယင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လာသျဖင့္ ေရာမဘာလင္-တိုက်ိဳဝင္႐ိုးတန္းအဖြဲ႕ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၉ တြင္ ဆိုဗီယက္-ဂ်ာမနီ မက်ဴးေက်ာ္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈေၾကာင့္ အဂၤလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ အထူးစိုးရိမ္လာသည္ႏွင့္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏွစ္ထဲမွာပင္ ပိုလန္၊ ဂရိ၊ ႐ူေမးနီးယား၊ တူရကီႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုၾကၿပီး ဖက္ဆစ္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က အာမခံခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုကာ စစ္အုပ္စုႀကီးမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ဖြဲ႕စည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးဆီသို႔ ဦးတည္ခဲ့သည္။

သမိုင္းဘာသာရပ္သာမက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအားလုံး ဘာသာရပ္တိုင္းထူးခၽြန္စြာ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။