စားစရိတ္ရလိုမႈႏွင့္ ဖခင္တာဝန္

မေကာင္းျမစ္တား၊ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္ ၀တ္ငါးအင္ဖခင္မယ္တို႔တာ။

ဤကဗ်ာေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေလးဘ၀က ဗလာစာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖုံးတြင္ ပုံႏွိပ္ပါရွိသည္။ မိဘက်င့္ဝတ္ငါးပါးဟုလည္း ေခါင္းစီးေပးထားသည္။ အျခားေသာ သားသမီးက်င့္ဝတ္၊ တပည့္က်င့္ဝတ္၊ ဆရာ့က်င့္ဝတ္တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရ၏။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလိုသည္မွာ မိဘက်င့္ဝတ္မ်ားအနက္ အနည္းငယ္မၽွသာျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀က ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ၃၈ ျဖာမဂၤလာတရားေတာ္မ်ားကို လကၤာဖြဲ႕သီထားသည့္ ကဗ်ာေလးမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားရသည္။ ကေလးဘ၀ေပမို႔လား၊ ကဗ်ာေလးမ်ား ဆိုေကာင္းေအာင္ သီဖြဲ႕ထား၍လားမသိ။ ရလြယ္၊ မွတ္မိလြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တိုင္ မေမ့ႏိုင္ေသး။ အသံထြက္ဆိုၾကည့္ပါ။

သုံးတန္ေစတနာ၊ ျဖဴစင္လန္းလို႔၊ ေပးကမ္းေဝငွလႉႏိုင္ေစ။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ႀကံ၊ မမိုက္မွားနဲ႔ သုစ႐ိုက္တရားကိုက်င့္ပါေလ။ ေဆြမ်ိဳးေတြကို ပစ္မထားနဲ႔ သဂၤဟတရားနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္ေလ။ သန္႔စင္ျပစ္မ်ိဳး၊ လူထုက်ိဳး၊ သယ္ပိုး႐ြက္ေဆာင္ေစ။ အဲဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

အထက္ပါ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ ေရးထုတ္ျပသျဖင့္ ဘာသာေရးေဆာင္းပါးဟု မယူဆေစလိုပါ။ လူမႈေရးအေၾကာင္းသက္သက္ႏွင့္ဥပေဒအျမင္ကို တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ရတိုင္း ဥပေဒစီရင္ထုံးစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ အေလ့အက်င့္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္မိေသာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စီရင္ထုံးတစ္ပုဒ္ကိုဖတ္႐ႈမိရာမွ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးမိျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရာအရပ္သည္ တရား႐ုံးဝန္းက်င္ျဖစ္၏။ မႈခင္းျဖစ္ပြားေနၾကသူမ်ားသည္ လူသားမ်ားျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕မႈခင္းမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လင္ေယာက်္ားႏွင့္ ဇနီးမယား၊ ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ အေမြမႈ၊ ကေလးစရိတ္ရလိုမႈ စုံလွေပသည္။ ထိုအမႈမ်ားအနက္မွ ဤစာစုတြင္ ကေလးစရိတ္ရလိုမႈမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို မၽွေဝလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ-၄၈၈ တြင္ မယားစရိတ္၊ ကေလးစရိတ္ရလိုမႈ စြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဇနီးသည္က လင္ေယာက္်ားထံမွ စားစရိတ္ရလိုမႈ စြဲဆိုႏိုင္သည္။ ထိုခင္ပြန္းထံမွ သားသမီးမ်ားအတြက္ စားစရိတ္ရလိုမႈ စြဲဆိုႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ-၄၈၈အရ စြဲဆိုျခင္းသည္ ဇနီးသည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အလ်င္စလို အေထာက္အပ့ံရရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအမႈမ်ိဳးကို ရာဇ၀တ္အေသးမႈဖြင့္လွစ္၍ တရား႐ံုးက ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။

လင္ျဖစ္သူသည္ မယားႏွင့္ကြာရွင္းၿပီးျဖစ္ေစကာမူ မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္တာဝန္ရွိေပသည္။ သားသမီးတို႔၏ အသက္အ႐ြယ္ အကန္႔အသတ္မရွိေပ။ သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိ အေထာက္အပံ့မေပးႏိုင္သမၽွ ဖခင္၌တာဝန္ရွိေပသည္။ သားသမီးသည္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားလိုလၽွင္ ဖခင္ျဖစ္သူကလည္း ေထာက္ပံ့ႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ပါက အားေပးကူညီေထာက္ပံ့ရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၂၁၈ တြင္ ဦးဟန္တင္ႏွင့္ ေဒၚခင္မိမိအမႈ၌ ျပဆိုထားေပသည္။

ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ – ၄၈၉ တြင္ “ပုဒ္မ-၄၈၈ အရ လစာစရိတ္ခံယူသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေျခအေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎ပုဒ္မအရ မယားကိုျဖစ္ေစ၊ သားသမီးကိုျဖစ္ေစ လစာစရိတ္ေငြေပးကမ္းရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆင့္ဆိုျခင္းခံရသူ၏ အေျခအေနေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲေၾကာင္းထင္ရွားျဖစ္သည့္အခါ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း ေပးကမ္းရန္လစာစရိတ္ေငြကို ေျပာင္းလဲခြင့္ရသည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရပ္ထဲ၊ ႐ြာထဲတြင္ သားသမီးေတြက ၁၈ ႏွစ္ျပည့္လို႔ မဲေတာင္ထည့္ေနရၿပီ၊ အ႐ြယ္ေရာက္ေနၿပီဟု ေျပာဆိုတတ္ၾကေပသည္။ မဲထည့္ရန္အ႐ြယ္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ စားစရိတ္ခံစားရန္ အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားသည္ သီးျခားစီျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔၏ဘ၀ မိမိတို႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိသည္သာ ပဓာနက်ေပသည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္က ဗဟိုတရား႐ုံးေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္မႈခင္းတစ္ရပ္ျဖင့္ သာဓကေဆာင္တင္ျပလိုေပသည္။

ဤေနရာ၌ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မေပၚေပါက္မီက အေခၚအေဝၚ၊ ႐ုံးဌာနဖြဲ႕စည္းမႈတို႔သည္ ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းႏွင့္ မတူျခားနားသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလိုေသာမႈခင္းသည္ ဟိုမွာဘက္ေခတ္မွ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေမာင္ျမႏွင့္ေဒၚခင္ျမတို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသည္။ သားသမီးေျခာက္ဦးထြန္းကား၏။ အိမ္ေထာင္တည္ဦးစက ရာသက္ပန္႐ိုးေျမက်ဟု ရည္႐ြယ္ထားေသာ္လည္း ကံၾကမၼာအလွည့္အေျပာင္းသည္ ကံဇာတ္ဆရာလက္ထဲ၌သာရွိ၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပထမရာဘက္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး႐ုံးတြင္ ေဒၚခင္ျမသည္ ကေလးေျခာက္ဦးအတြက္ ကေလးစရိတ္ရလိုမႈ ေလၽွာက္ထားသည္။ တရား႐ုံးက ကေလးစရိတ္ ၁၅၀ ကို လစဥ္ေထာက္ပံ့ေစရန္ ဦးေမာင္ျမအေပၚ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။ ထိုအမိန္႔ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေဒၚခင္ျမက ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ- ၄၈၉ အရ ကေလးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလၽွာက္သည္။ ကေလးစရိတ္ေျခာက္ေယာက္အတြက္ က်ပ္ ၃၀၀ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေစရန္ အမိန္႔ခ်၏။ ဦးေမာင္ျမက မေက်နပ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုးသို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈတင္သြင္းရာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးအမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေလသည္။

တိုင္းတရား႐ုံး၏အမိန္႔ကို ေဒၚခင္ျမက မေက်နပ္။ ဦးေမာင္ျမကလည္း မေက်နပ္။ ဗဟိုတရား႐ုံးသို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈမ်ား တင္သြင္းၾကသည္။ ဦးေမာင္ျမက သားႀကီးေမာင္သန္းေ႐ႊသည္ အိမ္ေထာင္က်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သားလတ္ေမာင္ထြန္းသန္းသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ဗဟိုတရား႐ုံးက က်န္ကေလးေလးေယာက္အတြက္ တစ္လလွ်င္ စားစရိတ္ က်ပ္ ၅၀ စီ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၀၀ ေထာက္ပံ့ေစရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ေဒၚခင္ျမက ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ ကေလးေလးေယာက္အတြက္ က်ပ္၂၀၀ လစဥ္စားစရိတ္ကို က်ပ္၄၀၀ သို႔တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္။ ဦးေမာင္ျမကလည္း အျပန္အလွန္ လက္ရွိကေလးစရိတ္ေထာက္ပံ့ေနရျခင္းကို ရပ္စဲေပးရန္ေလၽွာက္ထားသည္။ ဦးေမာင္ျမေလၽွာက္ထားခ်က္အတိုင္း ကေလးစရိတ္ေထာက္ပံ့ေနရျခင္းမွရပ္စဲ၍ ေဒၚခင္ျမ၏ေလၽွာက္လႊာကို ပလပ္သည့္အမိန္႔ခ်သည္။

ေဒၚခင္ျမ မေက်နပ္ႏိုင္။ ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ုံးသို႔ အယူခံမႈတင္သြင္း၏။ အယူခံ႐ုံးက ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၏အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္၍ ဦးေမာင္ျမအေပၚ ကေလးေလးေယာက္အတြက္ တစ္လလၽွင္ စားစရိတ္ က်ပ္ ၇၀ စီကို ၁၀-၈-၁၉၈၃ မွစ၍ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။

ဦးေမာင္ျမက တိုင္းတရား႐ုံး၏အမိန္႔အေပၚမေက်နပ္သျဖင့္ ဗဟိုတရား႐ုံးသို႔ ျပင္ဆင္မႈတင္သြင္းသည္။ ဤျပင္ဆင္မႈစီရင္ခ်က္သည္ စီရင္ထုံးျဖစ္လာသည္။

ဗဟိုတရား႐ုံးတြင္ ဦးေမာင္ျမဘက္မွ သားသမီးမ်ားအနက္ အငယ္ဆုံးအသက္သည္ ၂၃ ႏွစ္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဘ၀ကို မိမိတို႔ရပ္တည္ႏိုင္ၾကေသာ အေျခအေနရွိေၾကာင္း၊ သမီးႀကီးမလွေအးႏွင့္ သားေထြး ေမာင္မ်ိဳးသန္႔တို႔မွာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိမ္းျမားမဂၤလာဖိတ္ၾကားစာမ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပသည္။

ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ -၄၈၈ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ဖခင္ထံမွ ေထာက္ပံ့ျခင္းကိုခံယူထိုက္ေသာကေလးမွာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေပ။ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးကေလးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိဘ၀ကိုမိမိဘာသာမရပ္တည္ႏိုင္ေသးေသာကေလးမ်ားအတြက္ ဖခင္ျဖစ္သူအေပၚတြင္ ေထာက္ပံ့ေကၽြးေမြးရန္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားေပသည္။

သက္ေသတို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရလည္း ဦးေမာင္ျမသည္ တစ္လလၽွင္ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၈၀၀၀ ခန္႔ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုတရား႐ုံးက ေတြ႕ျမင္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ဘ၀ကို မိမိတို႔ဘာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ႐ႈျမင္သည္။

ဤမၽွဆိုလၽွင္ က်န္သားသမီးႏွစ္ဦးသာ ဖခင္၏အေထာက္အပံ့ရႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြးဆႏိုင္ေပသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သားသမီးတို႔အေပၚ အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ေသာ ဦးေမာင္ျမသည္ ဖခင္တစ္ဦး၏ဝတၱရားကို တရား႐ုံးအမိန္႔အတိုင္း ေက်ပြန္ခဲ့သူဟု ဆိုရေပမည္။

မဂၤလာတရားေတာ္အရ “ပုတၱ ဒါရႆ သဂၤေဟာ”ကို သိရွိေနပါလၽွင္ ဤမႈခင္းမ်ိဳးျဖစ္လာဖြယ္မရွိဟု။ ။