ဥပေဒေရးရာအတိုင္ပင္ခံ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္(စစ္ေတြ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ဓာတ္ပံု-ေအးျမတ္မြန္(ယုဇန)

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစိတ္အပိုင္းတြင္ မ်ားစြာအေရးပါသည့္ အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး၍ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ကာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ယင္းဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒက မည္သို႔အက်ိဳးရွိသည္၊ မရွိသည္ကိုသိႏိုင္ရန္ ဥပေဒေရးရာအတိုင္ပင္ခံ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္(စစ္ေတြ)ႏွင့္ စံေတာ္ခ်ိန္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္ –

ေမး – အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ Intellectual Property(IP) Lawတ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးပါဦး။

ေျဖ – ဒီဥပေဒက ၁၉၉၅ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ကစၿပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလာတယ္။ အဓိကကေတာ့ GATT ( General Agreement of Trade Tariffs) ေပါ့။ ဒီ GATT ထဲမွာ ႏိုင္ငံအမ်ားႀကီး ဝင္ထားတယ္။ GATT ကေန WTO (World Trade Organization) ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အခါ ဘာတစ္ခုပါလဲဆိုေတာ့ Trade Related Aspects of Intellectual Properties Rights သေဘာတူစာခ်ဳပ္က WTO ရဲ႕ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ WIPO လို႔ေခၚတဲ့ World Intellectual Property Organization ကို ေပါင္းၿပီးေတာ့ WTO ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလုပ္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္တာနဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါ WTO ရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာတဲ့အခါ သတ္မွတ္ထားတဲ့စံေတြရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္စံေတြနဲ႔ညီေအာင္ေရးဆြဲဖို႔ ကတိကဝတ္နဲ႔ ေရးဆြဲလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၃) ႏွစ္ ၾကာသြားတယ္။ ၂၃ ႏွစ္စလံုးမွာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးက စေရးခဲ့တာ။ ေနာက္တစ္ခါ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနေပၚလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲတယ္။ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ေတြေပၚလာတဲ့ေခတ္အရ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ကြဲျပားသြားတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနေတာင္မရွိေတာ့ဘဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ကို ေရာက္သြားျပန္ေရာ။ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ လႈိင္းအမ်ားႀကီး ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ အခုေျပာရမယ္ဆိုရင္ စတုတၳလႈိင္းလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရတယ္။

ေမး – လက္ရွိ အသိဉာဏ္ပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကိုလႊတ္ေတာ္တင္သြင္းမႈအေျခအေန သိပါရေစ။

ေျဖ – လႊတ္ေတာ္ကိုစၿပီး တင္သြင္းၿပီ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္တင္သြင္းတာ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က စတင္ေဆြးေႏြးၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒဟာ သမိုင္းဝင္သြားၿပီ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုပို႔ရဦးမယ္။ တင္ၿပီးမူကိုေတာ့ မသိရေသးဘူး။ ၂၀၁၈ မွာ ထြက္မယ္လို႔ေတာ့ ယူဆပါတယ္။

ေမး – ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဒသထြက္ထုတ္ကုန္ေတြရွိတယ္။ ဒီ IP Law ထြက္လာၿပီဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေဒသထြက္ အမွတ္တံဆိပ္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကသိရွိဖို႔။ ၿပီးေတာ့သူတို႔ယူလို႔မရေအာင္ ဒီဥပေဒက အားေကာင္းလား။ International မွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါသလဲ။

ေျဖ – အဲဒါက GI(Geographical Indications) လို႔ေခၚတယ္။ ျမန္မာလို ပထဝီေဒသအၫႊန္းလို႔ေခၚတယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒေအာက္မွာ ပါလာမယ္။ ကုန္သြယ္မႈအမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒမ်ားေအာက္မွာလည္း ထည့္ထားတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒထဲမွာလည္း ထည့္ထားတယ္။ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒထဲမွာ လည္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္ပစၥည္းကို ဂ်ပန္ကယူသုံးတယ္။ ယိုးဒယားကယူသုံးတာမ်ိဳးလုပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီလိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ကာကြယ္လို႔မရဘူး။ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းက ကာကြယ္မွရမယ္။ ေဒသ(သို႔)လူမ်ိဳးကကာကြယ္ရမယ္။ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ကို ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသားမို႔လို႔ သြားၿပီးကာကြယ္လို႔မရဘူး။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ျမန္မာ့ကၽြန္းသစ္ကိုယူသြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုမထည့္ဘဲ သူမ်ားႏိုင္ငံကိုထည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက တရားစြဲလို႔ရတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ရခိုင္သဇင္၊မႏၲေလးထိုးမုန္႔၊ပုသိမ္ဟာလဝါႏွင့္ ထီးအစရွိသျဖင့္ ဒါေတြကလည္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႔နည္းနည္းအျငင္းပြားရတာရွိတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အရာေတာ္သနပ္ခါး၊ ႐ြာငံေကာ္ဖီ။ နည္းနည္းထင္ေပၚတာကို
ႏိုင္ငံတကာမွာ အကာအကြယ္ေပးေနတယ္။ ကမၻာ့မူပိုင္ခြင့္အသင္းႀကီးမွာမွတ္ပုံတင္ရတယ္။ ဥပေဒထြက္လာရင္ ပိုၿပီးပီျပင္တယ္။ ဥပေဒမထြက္ေသးဘဲ ေျပာေနရတာမေကာင္းဘူး။

ေမး – ဒီဥပေဒမရွိတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ေတြက ႏိုင္ငံတကာမွာ ဘယ္လိုနစ္နာမႈေတြျဖစ္ေနလဲ။

ေျဖ – ဒီဥပေဒေတြမရွိတာ အရမ္းနစ္နာတယ္။ ဥပမာ ထိုင္းက ဒီကပေဒါင္လူမ်ိဳးေတြကိုေခၚၿပီး Tourist ေတြကို ျပစားတယ္။ သႀကၤန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ငါးရက္၊ ေျခာက္ရက္ေလာက္လုပ္ရင္ သူတို႔က တစ္လေလာက္လုပ္တယ္။ အဲဒီလိုပုံစံေတြခိုးတယ္။ ျမန္မာေစာင္းေကာက္ေတြကိုေတာင္ သူတို႔က အသုံးျပဳေနၾကတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒမရွိတာ အရမ္းနစ္နာတယ္။

ေမး – အေကာက္ခြန္အေနနဲ႔ေရာ ဒီဥပေဒေအာက္မွာ ဘယ္ေလာက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာပါရွိပါသလဲ။

ေျဖ – အရင္တုန္းကေတာ့ Custom ဥပေဒမွာ အဲဒါေတြပါတယ္။ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ထားတဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြ တင္သြင္းတာကို ပိတ္ပင္ဖို႔အတြက္ ကာယကံရွင္က အေကာက္အခြန္ဌာနမွာ တားလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မပီျပင္ဘူး။ မူရင္းျဖစ္တဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒတို႔က မရွိေတာ့အေတာ္ေလးလုပ္ရတာခက္တယ္။ အခုမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒအားလုံးမွာ Custom ရဲ႕ က႑ထဲထည့္ထားေတာ့ ပိုၿပီးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပီျပင္လာမယ္။ Custom ဆိုတဲ့အတိုင္း ျပည္ပကေနလာမယ္။ ျပည္ပထြက္တာကို ကိုယ္ကတားမယ္။ Custom က ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပၾကားထဲမွာ တံခါးပဲ။ ကုန္ပစၥည္းအတုေတြ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အတုေတြ၊ မူပိုင္ခြင့္အတုေတြ ခြင့္ျပဳခ်က္မရတဲ့ပစၥည္းေတြက Custom အားေကာင္းရင္ အဲဒီေနရာမွာတင္ၿပီးျပတ္တယ္။ ဒီဥပေဒေတြေရးလာတဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာ အေကာက္ခြန္အရာရွိေတြ အၿမဲတမ္းလာေရာက္ေဆြးေႏြးတယ္။

ေမး – အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ IP နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ – ဒီ IP Law ကို ေရးဆြဲေနတာ အခုထိအႏွစ္ (၂)ေလာက္ရွိေနၿပီ။ အခုေတာ့ပီပီျပင္ျပင္ျပင္ ျဖစ္လာၿပီ။ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမရွိတဲ့ႏိုင္ငံဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာငယ္ေနတာ ဆုံးခန္းတိုင္ေတာ့မယ္။ ဥပေဒအသစ္တစ္ခုေရးတာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေရၾကည္ေသာက္ခ်င္မွ ေသာက္ရမယ္။ အခက္အခဲေတြေတြ႕ရမယ္။ အဆင္မေျပတာေတြ ေတြ႕ရမယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ျပင္ေကာင္းလည္းျပင္ရမယ္။