အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္-၁၂

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Japan Business Federation (Keidanren) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဲJapan-Myanmar Economic Committee of Keidanren ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ Mitsubishi Corporation ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr. Ken KOBAYASHI ႏွင့္ Japan-Myanmar Economic Committee of Keidanren ၏ ဥကၠ႒ Marubeni Corporation ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ Mr. Teruo ASADA တို႔ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ပါ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား မတ္ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရက႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက က်ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခ့ဲ ၾကသည္။

-Ads-
-Ads-

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးသာဦး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi Higuchi ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

-Ads-
-Ads-