ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး အခ်ဳိ႕ရွိ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိ

ရန္ကုန္၊ မတ္-၁၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး အခ်ဳိ႕တြင္ ဆုိင္ခန္းငွားရမ္းမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ငွားရမ္း မႈမ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာဆိုသည္။

မတ္ ၁၂ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ရက္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးအခ်ဳိ႕တြင္ ရန္ပံုေငြအေၾကာင္းျပကာ ႐ုံးဧရိယာ အတြင္း ဆုိင္ခန္းငွားစားျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းရွိလွ်င္ လ်င္ျမန္စြာဖယ္ရွားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းအေပၚ ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ေလးခုတြင္ ဆိုင္ခန္း ၁၇ ခန္း၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ရွိ ႐ုံးတစ္႐ုံးတြင္ သံုးခန္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ရွိ ႐ုံးႏွစ္႐ုံးတြင္ ခုနစ္ခန္း၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္တြင္ ငွားရမ္းထားမႈမရွိသည့္ အတြက္ စုစုေပါင္း ရပ္ကြက္႐ုံး ခုနစ္ ခုတြင္ ဆိုင္ခန္းစုစုေပါင္း ၂၇ ခန္းငွားရမ္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ၀န္ႀကီး၏ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ရဲ႕ ဒီဆုိင္ခန္းမ်ားဟာ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိပါ။ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးအေနနဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္″ဟု လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျဖဆိုသည္။

ဆုိင္ခန္းမ်ားငွားရမ္းထားသည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ ကိုစိစစ္ၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

ထို႐ုံးမ်ားက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ ေနျပည္သူ လူထု၏ အလွဴေငြႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္း သာေရး၊ နာေရး ကိစၥမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ေရး၊ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားက ရရွိသည့္ေငြကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ုံး ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ကုန္က်မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ကန္ထ႐ုိက္ႏွင့္ သေဘာတူကာ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္၍ အေပၚထပ္တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ုံး ေအာက္ထပ္တြင္ ကန္ထ႐ုိက္က ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္း အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာဆိုသည္။

အေရွ႕ပုိင္းခ႐ိုင္ရွိ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ဘာဂီရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ လက္ဖက္ရည္တစ္ဆိုင္၊ သာေကတ(၂) ေျမာက္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ သံုးခန္း၊ (၄) ေျမာက္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ ေျခာက္ခန္း၊ (၆)အေနာက္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ ခုနစ္ခန္း၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ေအာက္ထပ္တြင္ သံုးခန္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရြာမအလယ္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ ေလးခန္း ၊ ေတာင္ဆူးကုန္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ သံုးခန္းတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီး၏ေျဖၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

-Ads-
-Ads-