ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးရွိန္၀င္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း

“၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာမွ မတိုးတက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရင္ေလးစရာေကာင္းပါ တယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွစတင္၍ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာသည့္ အေျခအေနရွိသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ တြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အစိုးရသစ္၏ အခြန္ႏႈန္းထား မ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား နည္းပါးလာသည့္ အေျခအေနကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူ၀ါဒမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့သည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ပိုမိုေႏွးေကြးေစခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ အေျခအေနလည္း ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏို္င္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္-

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ႕အခါက်ရင္ ႏိုင္ငံတကာက စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြလည္း လာၾကမယ္။စက္မႈဇုန္ေတြ လာၾကမယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ဘာေတြလုိအပ္သလဲဆုိရင္ ဥပေဒလိုတယ္။ ဘာဥပေဒလဲဆုိရင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဥပေဒဆိုတာကို တိတိက်က်ျပ႒ာန္းေပးဖို့လိုတယ္။

-Ads-
-Ads-

ေမး – လက္ရွိအတိုးႏႈန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ လိုမ်ဳိးယူဆမိလဲ၊ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္ ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်ေပးေစခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ – ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်တာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ဘဏ္ေတြရဲ႕ အခက္ အခဲေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္အခက္ခဲေတြကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔သိပါတယ္။ ျပည္သူေတြထည့္၀င္ထားတဲ့ေငြေတြအားလုံးအေပၚ မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း အခု ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေပါ့။ ျပည္သူ႔အိမ္ရာ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတည္ေဆာက္တဲ ့ေနရာမွာလည္း ၀ယ္ယူ တဲ့ဘဏ္ေနရာမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့က်န္တဲ့ေငြအားလုံးကို လည္း ႏွစ္အလိုက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဘဏ္တိုးႏႈန္း ေတြျမင့္တဲ့အခ်ိန္မွာဒီ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ၀ယ္ရတာဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို တနင့္တပိုးနဲ႔ အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတိုးႏႈန္း ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း နည္းလမ္းေတြကို ရွာသင့္ပါတယ္။ ထိုနည္းလည္း ေကာင္းပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ဳိးျပဳမယ့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လည္း စီမံကိန္းေခ်းေငြေတြ၊ အိမ္ရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြေတြ ခ်ေပးဖို႔အတြက္လည္း ေလာေလာ ဆယ္ပုဂၢလိကဘဏ္က မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရင္ေတာင္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ဒါေတြအားလုံးကို နည္းလမ္းရွာ ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ျဗဳန္းခနဲ ဒိုင္းခနဲမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ား လည္းစြဲသာ နည္းနည္းခ်င္း နည္းနည္းခ်င္း လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမွားအယြင္းလည္း နည္းမယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေတြ၊ ၀န္ထမ္း ေဟာင္းေတြေပါ့။ ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြဆိုတာ ပင္စင္သြားတဲ့၀န္ထမ္းေတြက တခ်ဳိ႕လည္း တစ္ သက္လုံးစုထားတဲ့ေငြေတြကို ဘဏ္ထဲမွာအပ္ၿပီးမွ ဒါေလးကို စားေသာက္ေနၾကတာ။ အဲဒါနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ဒီေငြအတိုးႏႈန္းေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မေလွ်ာ့ခ်ေစခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီးပြားျဖစ္ဘဏ္ထဲမွာ ေငြအလုံး အရင္းနဲ႔ထည့္၊ အဲဒီအေပၚမွာပဲ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ တဲ့အဖြဲ႕ေတြ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ဒီဘက္မွာလည္း ေစာေစာက ေျပာသလို တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ စီမံကိန္းေခ်းေငြေတြကိုလည္းေလွ်ာ့ေပးသင့္တယ္။ အိမ္ရာေခ်းေငြေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ အားလုံးအဆင္ေျပသြားမွာပါ။

ေမး – ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ၿပိဳလဲလာမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိးအေျခအေနေတြ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္မလဲ ။

ေျဖ – ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တစ္ခုအေနနဲ႔ ၿပိဳလဲသြားမယ္ဆိုရင္ Crisis ေပါ့။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ Crisis တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အဲဒါကလည္း Real Estate မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ မွာလည္း USA မွာ Crisis ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါလည္း Real Estate က ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အခြန္ႏႈန္းေတြကို မေလွ်ာ့ခ်ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ Real Estate Crisis ျဖစ္ပါမယ္။ ဒီ Crisis မ်ဳိးျဖစ္လို႔ရွိရင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အျခားလုပ္ငန္းေတြအားလုံးပါ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ အကုန္လုံးၿပိဳလဲၿပီးေတာ့မွ ဒါေတြအားလုံး ဘဏ္ေတြလည္း အခက္ေတြ႕သြားပါမယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕စီးပြားေရးအားလုံး ဟာလည္း မေမွ်ာ္ မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ဆုတ္ယုတ္သြား မယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡျဖစ္မယ့္အေျခအေနရွိပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က အရမ္းပဲအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာမွ မတိုးတက္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရင္ေလးစရာ ေကာင္းပါတယ္။

ေမး – ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲကို တရားမ၀င္ ေငြေတြ စီး၀င္လာႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ – အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ျပည္သူေတြက လည္း စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ရဲ႕ေငြေတြ ၀င္လာမယ္။ ေနာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ဘိန္းျဖဴစတဲ့ ရတဲ့ေငြေတြလည္း စီး၀င္လာမယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ၀င္လာ ေကာင္းလည္း ၀င္လာႏုိင္တယ္။ ၀င္လာလို႔ရွိရင္လည္း သတိၱရွိၿပီးေတာ့ ၀င္လာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆိုၾကပါစို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အၾကမ္းဖက္တဲ့ ေငြေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကရတဲ့ေငြေတြ ၀င္လာတယ္ ဆိုၾကပါစို႔။ ၀င္လာတဲ့အခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အိမ္၊ ေျမ၀ယ္လိုက္တယ္။ ေျမ၀ယ္လိုက္ ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အခြန္က ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ တံဆိပ္ ေခါင္းခြန္က ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ေလာေလာဆယ္ သူတို႔ေငြရဲ႕ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြန္ေငြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြအျဖစ္ ရရွိၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ တကယ္လို႔ သူတို႔က ီနခူေမန လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကရတဲ့ ေငြေတြကို လည္း ီနခူေမန လာလုပ္လုိက္တယ္။ လုပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ရင္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ပစၥည္းေတြ လုိက္၀ယ္လိုက္တဲ့အတြက္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အခြန္ေဆာင္လုိက္ရၿပီးၿပီ။ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ဘာနဲ႔အလား သဏၭာန္တ လည္းဆိုရင္ ၾကက္ၿခံထဲမွာ ၾကက္ကို သြင္းလိုက္သလိုပါပဲ။ ေၾကညာၿပီးၿပီဆိုလို႔ ရွိရင္ ဒီလူေတြအားလုံးရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းကိုလည္း စစ္လို႔ရပါတယ္။ စစ္လို႔ရွိရင္ ဒီလူအၾကမ္းဖက္ ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သက္ေသ အေထာက္အထား အခိုင္အမာရၿပီဆိုတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူ႔မွာရွိတဲ့ ၉၁ ရာခို္င္ႏႈန္းေခ်းေငြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခြန္ေငြကို ျပည္သူ႔ အခြန္ေငြအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းလို႔ရပါၿပီ။ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ မူးယစ္ ေဆး၀ါးနဲ႔ ရတဲ့ေငြ ဆိုၾကပါစို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ီနခူေမန လုပ္ထားတဲ့အေပၚမွာ စုံစမ္းမယ္၊ စစ္ေဆးမယ္၊ ေတြ႕ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေတာက္ေလွ်ာက္ရွိတဲ့ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပင္ ကို သူပိုင္ဆိုင္သမွ်အားလုံးကို ႏိုင္ငံပုိင္ သိမ္းလို႔ရပါ တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွဆုံး႐ႈံးမႈမရွိဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္မေဆာင္ႏိုင္ ဘဲနဲ႔၊ အခြန္ေဆာင္ခြင့္မရလိုက္ဘဲနဲ႔ ရတဲ့ေငြေတြ အမ်ားႀကီး ပိုက္မိေနတယ္။ အဲဒီေငြေတြအားလုံးကို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေငြေတြအားလုံး ကို တရား၀င္ျဖစ္ဖို႔အတြက္၊ လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုကေနၿပီးေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး – စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။

ေျဖ – စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့အခါက်ရင္ ႏိုင္ငံ တကာက စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြလည္း လာၾက မယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြ လာၾကမယ္။ အဲဒီအခါ က်ရင္ ဘာေတြလုိအပ္သလဲဆုိရင္ ဥပေဒလိုတယ္။ ဘာဥပေဒလဲဆုိရင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဥပေဒဆိုတာကို တိတိက်က်ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုတယ္။ ယခင္ဥပေဒေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္ပိုင္းမွာ ေခတ္ကာလလည္း ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ဥပေဒကို တိတိက်က်နဲ႔ ျပ႒ာန္းဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္တဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအလုပ္ရွင္ေတြအားလုံးကလည္း စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာနဲ႔ ဒီဥပေဒအေပၚမွာ မူတည္ ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလာလုပ္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ အလုပ္သမားေတြ က႑မွာေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး ဥပေဒျပ႒ာန္းထားၿပီး ေတာ့ သူတို႔အတြက္၊ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အလုပ္ အကိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-Ads-
-Ads-