စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာန၏ညေနခင္းသတင္းတိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ

(၂၄-၃-၂၀၁၈၊စေနေန႔)

-Ads-
-Ads-