ၿဗိတိန္အမ်ဳိးသမီးသတင္းေထာက္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံက ႏွင္ထုတ္ဟုဆို

ကိုင္႐ုိ၊ မတ္-၂၆

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းမ္သတင္းစာအတြက္ တရားမ၀င္သတင္းေထာက္လုပ္ေနသည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အီဂ်စ္ႏိုင္ငံက မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာဆိုသည္။

ကိုင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ သံုး၊ ေလးႏွစ္ၾကာမွ် ေျခခ်လာခဲ့သူ အသက္ (၃၃)ႏွစ္အရြယ္ မီးစ္ဘယ္ထ႐ူးမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူမ်ား ေလွႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားစဥ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု သည္တိုင္းမ္သတင္းစာက
မတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ သူမအား ေရွ႕ေနတစ္ဦးႏွင့္ တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာခြင့္မရဘဲ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံက အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္လိုက္သည္။

-Ads-
-Ads-

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ မတ္ ၂၆ ရက္၌ စတင္မည့္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အီဂ်စ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သည္တိုင္းမ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

မီးစ္ထ႐ူးသည္ ယာယီသတင္းေထာက္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ သူမအား ႏွင္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အီဂ်စ္အစိုးရျပန္ၾကားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

-Ads-
-Ads-