စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာန၏ ညေနခင္းသတင္းတိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ

(၅-၄-၂၀၁၈၊ၾကာသပေတးေန႔)