တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး၊ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ကူညီေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ရန္ကုန္ ေမလ ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး၊ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ရေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္ Ocean Center ေရွ႕ တာေမြခုံုးေက်ာ္တံတားေအာက္၌ ယေန႔(ေမ ၁၂ ရက္)ညေနပိုင္းက စတင္သည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွစတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆူးေလေစတီေတာ္အနီးအထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပါ၀င္သူတုိ႔က ဆုိသည္။

ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေက်ာ္