ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းေ၀းေနဆဲလား

(စံေတာ္ခ်ိန္-သတင္းေဆာင္းပါး)