ဆရာဝန္ေျပာၾကား က်န္းမာေရးစကား

ေဒါက္တာေဇာ္လင္းစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးဌာနခြဲ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊၊

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကူးစက္မႈက တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးမွာ ရွိေနပါတယ္။ လူထုကိုအသိေပး ခ်င္တာက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးရာသီရယ္လို႔ မသတ္မွတ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ ကေလးသူငယ္ေတြ ဖ်ားနာရင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူႀကီးဖ်ားရင္လည္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုလာၿပီ။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းတဲ့ေနရာမွာ အဓိကရည္မွန္းထားတာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ေရထဲမွာေနတဲ့ ျခင္က်ားပိုးေလာက္လမ္းကေန သက္ႀကီးျခင္မ,ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ သူက ေနာက္ထပ္ရန္သူတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ျခင္က်ားပိုးေလာက္ လမ္း ႏွိမ္နင္းေရးအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိက႐ုံးဌာနေတြမွာ ျခင္က်ားပိုးေလာက္ လမ္းမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ၀န္ထမ္းေတြ အကုန္လံုးပါ၀င္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြ ႀကီးၾကပ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲေတြ တာဝန္ယူၿပီး ႀကီးၾကပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ျခင္က်ားပိုးေလာက္လမ္းရွိတဲ့ေနရာ ႏွစ္ေနရာခြဲလို႔ ရတယ္။ ပထမက လူေတြေနတဲ့အိမ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယက လူအမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျခင္က်ားအမရဲ႕သဘာ၀ကို သိဖို႔လိုပါတယ္။ ျခင္က်ားအမက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေန႔အခါပဲ ကိုက္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ႐ုံးေတြအျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွာလည္းခိုေအာင္း ေနတတ္တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ျခင္က်ားႏွိမ္နင္းေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ေနာက္ထပ္ ေဈးေတြမွာလည္း ျခင္က်ားပိုးေလာက္လမ္းမရွိဖို႔ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ေဈးသူ၊ေဈးသားေတြက ႀကီးၾကပ္ရပါမယ္။ေနာက္တစ္ခါ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံေတြလည္းပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံေတြမွာ ကိုးကြယ္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ျခင္းက်ားမခိုေအာင္းႏိုင္ေအာင္ရွင္းလင္းသုတ္သင္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ တကၠသိုလ္တို႔၊ စာသင္ေက်ာင္းတို႔မွာလည္း ျခင္းက်ားပိုးေလာက္လမ္း မရွိေအာင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြကိုကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက လူေနအိမ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေလွာင္ထားတဲ့ တိုင္ကီ၊ စဥ့္အိုးေတြထဲမွာ ျခင္က်ားပိုးေလာက္လမ္းမရွိေအာင္ ဖုံး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္ ျပဳလုပ္ရမယ္။ မိမိရဲ႕အိမ္၊ ၿခံဝင္းထဲမွာစြန္႔ပစ္ထားတဲ့ အိုး၊ ခြက္အစုတ္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက ပက္လက္လန္ေနတဲ့အခါ မိုး႐ြာရင္ ေရတင္က်န္ခဲ့ေတာ့ ျခင္က်ားပိုးေလာက္လမ္းေပါက္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို အိုး၊ ခြက္အစုတ္ေတြကို ရွင္းလင္းပစ္ရမယ္။ ဝါး၊ သစ္ေခါင္းအေပါက္ေတြၾကားမွာ ျခင္က်ားေတြ ေပါက္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမႀကီးမွာ ဝါးငုတ္ေတြမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။