ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကယ္ခဲ့၍ ပယ္လီဂရီနီ လက္နက္ကိုင္ဓားျပတိုက္မႈမွလြတ္လာ

ဝက္စ္ဟမ္းနည္းျပ ပယ္လီဂရီနီႏွင့္ ဇနီးသည္တို႔သည္ ဇြန္ ၂ ရက္ည ေမြးရပ္ေျမ ခ်ီလီႏိုင္ငံ ဆန္တီေယဂိုၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ သြားေရာက္စားေသာက္ရန္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္ဓားျပတိုက္မႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က သိရွိၿပီး ကယ္တင္လိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေကာ္စတာနာရာ ေရွာ့ပင္းစင္တာအနီးတြင္ ထိုအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္မ်ားက ပယ္လီဂရီနီ၏ ဇနီးကာ႐ိုလာပူစီထံမွ လက္ကိုင္အိတ္ကို ခိုးသြားခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က သိရွိၿပီး လိုက္လံဖမ္းဆီး စဥ္ ရဲမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ကာ ခိုးယူလာေသာ ေပၚေရွးကားေမာင္းၿပီး ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။

ထိုအခင္းျဖစ္ပြားမႈတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ ဒဏ္ရာ အနာတရမျဖစ္ခဲ့ဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ပင္ လိုက္လံရွာေဖြရာ ဆန္တီ ေယဂိုၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္ ကြန္ကာလီအနီးတြင္ ေပၚေရွးကားကို လက္နက္ ကိုင္မ်ားက စြန္႔ပစ္ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္နက္ကိုင္မ်ားက ပယ္လီ ဂရီနီႏွင့္ဇနီးကို ေသနတ္ေထာက္ၿပီး ဓားျပတိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က လက္ဦး သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-