ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားပရိသတ္မ်ားကို ကြင္းအတြင္း ၾကက္အရွင္မ်ား သယ္ေဆာင္လာခြင့္ ပိတ္ပင္

ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ဖလားအုပ္စု(ဃ)အဖြင့္ပြဲအျဖစ္ ခ႐ိုေအးရွားႏွင့္ကစားခဲ့ေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားပရိသတ္မ်ားမွာ ႐ိုးရာအရ အသင္းကိုကံေကာင္းေစသည္ဟုယူဆေသာ ၾကက္အရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံအသင္းလာဘ္ေကာင္အျဖစ္ ကြင္းအတြင္းသယ္ေဆာင္အားေပးေလ့ရွိရာ ႐ုရွားတာဝန္ရွိ အႀကီးအကဲမ်ားက ကြင္းအတြင္း ၾကက္အရွင္မ်ား သယ္ေဆာင္ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားပရိသတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအသင္း အက်ႌအေရာင္ကို အဆိုပါၾကက္မ်ားအား ေဆးဆိုးေပးၿပီး ေဘာလုံးကစားရာကြင္းအတြင္း သယ္ေဆာင္လာေနက်ျဖစ္သည့္အတိုင္း ႐ုရွားသို႔ လိုက္ပါ အားေပးသူမ်ားထဲတြင္ ၾကက္အရွင္မ်ား ကြင္းအတြင္းယူေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအန္ဒေရးအာမက္က ‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနကို ၾကက္ေတြသယ္ေဆာင္လာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားစြာေရာက္ လာပါတယ္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားပရိသတ္ေတြက ကြင္းထဲ ၾကက္သယ္ေဆာင္လာဖို႔ ခြင့္ေတာင္းေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ပဲ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ရပါတယ္’ဟု ေျပာသြားသည္။