ၾသဂုတ္လအတြက္ ဖီဖာအဆင္႕သတ္မွတ္ခ်က္ အာဆီယံအသင္းမ်ား အဆင္႕အတက္အက်မရွိ

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္-၁၇

ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ဖီဖာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္လက အဆင့္အတုိင္းသာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး အဆင့္အတက္အက်မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လအတြက္ ကမၻာ့ (ဖီဖာ) အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးအသင္းသည္ ရမွတ္၁၀၉၂ မွတ္ျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္ (၁၃၈)၊ အာရွအဆင့္ (၂၇)ႏွင့္ အာဆီယံအဆင့္ (၄)တြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလတြင္ ကမၻာ့ ဖလားၿပိဳင္ပြဲ ကာလျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းမ်ားကို အဆင့္အတက္အက်သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမရွိခဲ့ေသာအာဆီယံေဒသႏိုင္ငံမ်ားကို အဆင့္အတက္အက် မျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ လကအတိုင္း ရပ္တည္ေစ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္းတြင္ အဆင့္(၁)၌ ဗီယက္နမ္၊ အဆင့္(၂)၌ ဖိလစ္ပိုင္၊ အဆင့္(၃)၌ ထိုင္း၊ အဆင့္(၄)၌ ျမန္မာ၊ အဆင့္(၅)၌ အင္ဒိုနီးရွား၊ အဆင့္(၆)၌ ကေမၻာဒီးယား၊ အဆင့္(၇)၌ စင္ကာပူ၊ အဆင့္(၈)၌မေလးရွား၊ အဆင့္(၉)၌ လာအုိ၊ အဆင့္(၁၀) ၌ တီေမာႏွင့္ အဆင့္(၁၁)၌ဘ႐ူႏိုင္းအသင္းတို႔က ရပ္တည္ေနသည္။

ကမၻာ့အဆင့္ရပ္တည္မႈတြင္ ကမၻာ့ဖလားခ်န္ပီယံ ျပင္သစ္အသင္းကဦးေဆာင္ထားၿပီး အဆင့္(၂)တြင္ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အဆင့္(၃)တြင္ဘရာဇီး၊ အဆင့္(၄) တြင္ ခ႐ိုေအးရွား၊ အဆင့္ (၅)တြင္ ဥ႐ုေဂြးတို႔က ထိပ္ပိုင္းတြင္ ရပ္တည္ ေနကာ အဂၤလန္အသင္းမွာ အဆင့္(၆)အထိ တက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေပၚတူဂီမွာ အဆင့္(၇)၊ စပိန္မွာ အဆင့္(၉)ႏွင့္ ဂ်ာမနီမွာ အဆင့္(၁၅) အထိ က်သြားခဲ့သည္။

-Ads-
-Ads-