႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈအေပၚ သတင္းစာဆရာဦးရဲႏိုင္မိုးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒနဲ႔အေရးယူတရားစြဲဆုိခံထားရတဲ့ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လံုးနဲ႔ ကုိေက်ာ္စိုးဦးတုိ႔ႏွစ္ဦးအမႈကုိ တရား႐ံုးက မနက္ျဖန္မွာ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္မႈဟာ ဘယ္လုိအေျခအေနထြက္ေပၚလာမလဲဆုိတာကုိလည္း အမ်ားက စိတ္၀င္ စားလ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဒီလုိတရားစြဲဆုိခံထားရတဲ့ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ကုိ၀လံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတုိ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ သူတုိ႔အေပၚအေရးယူမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ေရာက္လာေစႏိုင္မယ့္ကိစၥရပ္ေတြအေပၚအျမင္၊သတင္းသမား တုိ႔ရဲ႕ အခန္းက႑၊ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေနတုိ႔အေပၚ ရန္ကုန္သတင္းစာ ပညာေက်ာင္းရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာဆရာဦးရဲႏိုင္မုိးနဲ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကုိ စံေတာ္ခ်ိန္က တင္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

-Ads-
-Ads-