ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါ အဖြဲ႕အစည္းေျခာက္ခုထံ ေ႐ႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ-၁၈

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၁)ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါ အဝင္ အဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ခုထံေ႐ႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ သေဘာထားအိတ္ဖြင့္ေပးစာပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၁) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ အခမ္းအနားကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပိယေက်ာင္းတုိက္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္က်င္းပခဲ့ရာ ေ႐ႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရးသားထားသည္႕ ေတာင္းဆုိထားေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးပုိ႕စာကို ေ႐ႊဝါေရာင္ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ဦးဩဘာသက ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

“ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၁)ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားမွာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကိုဦးပၪၥင္းတို႔က ေျခာက္ဦးကို ေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံက တာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရယ္၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရယ္၊ ေပးပို႔တာ ျဖစ္ပါတယ္″ဟု ဆရာေတာ္ကမိန္႔ၾကားသည္။

အဆိုပါေပးပို႔ေသာ အဖြဲ႕ ေျခာက္ဖြဲ႕မွာႏိုင္ငံေတာ္သမၼဦးဝင္းျမင့္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန ဥကၠၭဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ၀တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဒုတာဝန္ခံ ဦးညီးရန္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ေစာမူတူေဆးဖိုး၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီဒုဥကၠ႒ ခူဦးရယ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာ၊ သာသနာေရးစသည့္အခ်က္ငါးခ်က္ပါ၀င္ျပီး အဆုိပါခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင္႕ပတ္သက္၍ ေထာက္ျပအႀကံျပဳထားသည္။

ယင္းအခ်က္ငါးခ်က္အနက္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍အမ်ဳိးသားဒုိမုိကေရစအီ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ကာလ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ေက်နပ္ဝမ္း ေျမာက္ရသည့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ သက္တမ္းထက္၀က္ေရာက္ရွိသည့္ တုိင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို စတင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွာအထူးအံ့ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

-Ads-
-Ads-