႐ုရွားလက္နက္မ်ားဝယ္ယူျခင္းအေပၚ တ႐ုတ္အား အေမရိကန္အေရးယူပိတ္ဆို႔

ဝါရွင္တန္၊ စက္တင္ဘာ-၂၁

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႐ုရွားစစ္ဘက္သုံး ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးပ်ံမ်ား ဝယ္ယူေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္က တ႐ုတ္စစ္တပ္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ဝယ္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ုရွားအေပၚ အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံအတြင္း ႐ုရွား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးတြင္႐ုရွားၾကားဝင္သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္ကို တုံ႔ျပန္အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ မတူညီ ေၾကာင္းအေမရိကန္က ေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မၾကာေသးမီကပင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ Sukhoi Su-35 ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ၁၀ စင္းႏွင့္ S-400 ဒံုးပ်ံမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့သည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အေနာက္မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က႐ုရွားႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ မႈမ်ားျပ႒ာန္းရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ပါဝင္ပတ္သက္ ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ႐ုရွားက ယင္းပိုက္နက္အတြင္း သြတ္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးမွာ အလ်င္အျမန္ပင္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာခဲ့သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားၾကားဝင္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ဆီးရီးယားျပည္တြင္း စစ္အတြင္းစစ္ေရးအရ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈသည္ တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးပြားလာေစေၾကာင္း သိရသည္။