ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တံတားေပါင္း ၇၀ကိုေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ျပဳျပင္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တံတားေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ တံတားမ်ား ၾကံ့ခုိင္မႈစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကုိဖြဲ႕စည္းၿပီးျပဳျပင္သြားမယ္လို႔ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ယေန႔ က်င္းပတဲ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝးအတြင္းေျပာပါတယ္။ အလံုၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ၿမင့္ က ခုံးေက်ာ္တံတားမ်ားအား အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ၾက့့ံခုိင္မႈ ရွိ/မရွိ ျပန္လည္ စိ္စစ္ေပးရန္ အစီအစဥိ ရွိမရွိ ေမးခြန္းအေပၚၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကအခုလိုေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အဆိုပါ တံတား ၇၀စင္း အနက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာနက တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းေနတဲ႔ ေပ ၁၈၀ ႏွင့္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဂံုးတံတားေပါင္း ၃၆ စင္း၊ မီးရထား ခုံးက်ာ္တံတားတစ္စီး ၊ျမန္မာ့မီးရထားက တာဝန္ယူ ထိမ္းသိမ္းေနတဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္ တံတား ၂၆စင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းေနတဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္ တံတားခုႏွစ္စင္းတို႕ျဖစ္ပါတယ္။

-Ads-
-Ads-