ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံမဲေပးခ့ဲျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ ျပည္သူလူထုကို ရွင္းလင္းေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္သက္ေရာက္မႈႀကီးမားစြာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္ကို ရွင္းလင္းေပးရန္ အတိုက္အခံျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ဂင္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တိုက္တြန္းသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က (၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၂ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ကာ ထိုကိစၥအတြက္ အစိုးရကထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ယေန႔အထိမေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“ဒီလိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာကိစၥေတြ နဲ႔ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈ ဆိုင္ရာကိစၥေတြက အလြန္အင္မတန္မွ အႏၲရာယ္ႀကီးေနတဲ့အေျခအေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ တျခားနယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြ ေပါ့ေနာ္။ ဒါေတြက အထူးဂ႐ုျပဳရမယ့္အေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီစာခ်ဳပ္ ရဲ႕ဆိုးက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳးကို ျပည္သူလူထုကို ဖြင့္ျပေစခ်င္လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုက္တြန္းတဲ့ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

-Ads-
-Ads-

စာခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒအရစည္းေႏွာင္မႈမရွိဟုဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ သေဘာတရား မ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးကို အားျဖည့္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု ေလ့လာသိရွိရေၾကာင္း ပါတီထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာခ်ဳပ္ကိုဆန္႔က်င္သည့္ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံရွိကာ အေမရိကန္၊ အစၥေရးတို႔အပါအဝင္ ၁၂ ႏိုင္ငံက ၾကားေနအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအပါအဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားကို အေလးထားကိုင္တြယ္ ေနရသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူအား ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိသည္ဟုသိရေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေျပာဆိုသည္။

-Ads-
-Ads-