ေမာ္ရင္ဟိုႏွင့္နည္းျပအဖြဲ႕ ထုတ္ပယ္မႈအတြက္မန္ယူအသင္း ေပါင္ ၁၉ ဒသမ ၆ သန္းေပးခ့ဲရ

မန္ယူအသင္း၏ ေလးလပတ္ ဘ႑ေရးစာရင္းရွင္းတမ္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ မန္ယူအသင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းကေမာ္ရင္ဟိုႏွင့္ နည္းျပအဖြဲ႕ကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပါင္ ၁၉ဒသမ ၆ သန္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေပးေခ်မႈမွ ေမာ္ရင္ဟိုသည္ ေပါင္၁၅ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ ေငြမ်ားကို လက္ေထာက္နည္းျပမ်ားျဖစ္ေသာ ဂိုးနည္းျပဆယ္လ္ဗင္ႏို လူ႐ို၊ နည္းျပအဖြဲ႕၀င္ ရာပက္တီႏွင့္ ကားလို႔စ္လာလင္တို႔က ခြဲေ၀ရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

မန္ယူအသင္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ နည္းျပအျဖစ္မွ ဖာဂူဆန္အနားယူသြားၿပီးေနာက္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ မိုယက္စ္၊ဗန္ဟားႏွင့္ ေမာ္ရင္ဟိုတုိ႔ကို ထုတ္ပယ္မႈေၾကာင့္ေလ်ာ္ေၾကးစုစုေပါင္း ေပါင္ ၃၃ ဒသမ ၂ သန္ေပးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ေမာ္ရင္ဟိုႏွင့္ ၎၏နည္းျပအဖြဲ႕မ်ားသည္ ခ်ယ္လ္ဆီးမွ ထုတ္ပယ္ခံရစဥ္တြင္ ေပါင္ ၂၃ ဒသမ ၁ သန္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ယ္လ္ဆီးမွ ထပ္မံထုတ္ပယ္ခံရစဥ္တြင္ ေပါင္ ၈ ဒသမ ၃ သန္းရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည့္ ေလးလပတ္ဘ႑ာေရးစာရင္းရွင္းတမ္း၌ မန္ယူအသင္းသည္ ၀င္ေငြ ေပါင္ ၂၀၈ ဒသမ ၆ သန္းရရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္မွ ရရိွသည့္ေငြမွာ မႏွစ္ကထက္ ၃၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း(ေပါင္ ၂၈ ဒသမ ၅ သန္း) တိုးတက္ရရိွကာ ေပါင္ ၁၀၃ ဒသမ ၇ သန္း ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။