တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဗဟိုေမွ်ာ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔ကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ရန္လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရရွိေနၿပီဟု တိုင္းေဒသလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၈ရက္မွ၂၀ရက္အတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၂ ခုကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ၂ ခုက ေဝဖန္ေထာက္ျပလိုက္ျပန္သည္။

ပထမတစ္ခုမွာၿမိတ္ၿမိဳ႕၏နာမည္ေက်ာ္အနံ႔ဆိုးထုတ္ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္ရံုမ်ားကိစၥကိုစီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ေလ်ာ့ရဲေနမႈ၊စက္ရံု၂ရံုကျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲလည္ပတ္ေနမႈ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခုမွာ တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္း NLD ဥကၠ႒တို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီအုပ္စုအား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၃ ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္မညီဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမႈျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းအစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အေျခခံကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ရန္ ခိုင္လံုေနၿပီဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

“စြပ္စဲြျပစ္တင္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတာ့ အေတာ္ေလး စံုေနၿပီေပါ့။ လံုေလာက္ေနပါၿပီ” ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းမွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းမွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနာက္တစ္ဦးကလည္း ယင္းအခ်က္ကို ေထာက္ခံသည္။

“လိုေလာက္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိတယ္၊ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ ရွိေနၿပီ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ဗဟိုကို ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။

DaweiWatchမွဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးအနက္ ၈ ဦးက ဗဟိုက တစ္စံုတရာ ဆံုးျဖတ္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္/ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဗဟိုကဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္လို႔အျပည့္အဝယံုၾကည္တယ္။စြပ္စဲြျပစ္တင္
တယ္ဆိုတာက ဒုတိယအစီအစဥ္ေပါ့၊ ဒုတိယအစီအစဥ္ဆိုတာကလည္း ပထမအစီအစဥ္ မထြက္(မဆံုးျဖတ္)ခင္ ဘာမွ ေျပာလို႔ မရဘူးေလ” ဟု ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္းမွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အထက္ပါလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မတိုင္မီ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကလည္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ကို ေဒသခံအခ်ိဳ႕ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ံဳရွင္းခ သိန္း ၄၀၀၀ ကိစၥ၊ ထားဝယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ကြက္လပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥ၊ ထား၀ယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ဗဟိုသို႔ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ NLD ဗဟိုတို႔ထံ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ အထက္ပါအစီရင္ခံစာတြင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔ထားသည့္ကိစၥ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို တင္ဒါမေခၚဘဲ ခ်ထားေပးသည့္ကိစၥမ်ားကို ပါဝင္သည္။

ၿမိတ္ႏွင့္ ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္းမွ ေဒသခံတို႔ကလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေပၚ အဂတိ လိုက္စားျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ျခင္း၊ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သူ၊ နီးစပ္သူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ကြက္လပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း စသည္တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားထားသည္။

ထိုတိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးၿပီးပါက ျပည္သူကို ပြင့္လင္းစြာတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တနသၤာရီတိုင္းခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈရွိသည္ဟုဆိုကာေဒသခံတို႔၏တိုင္ၾကားခ်က္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား စစ္ေဆးေနျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသလားဟု Dawei Watch မွ စာျဖင့္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေမးခြန္းကို “စစ္ေဆးဆဲ ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စာျဖင့္ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ၿမိတ္ခရိုင္မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္မႈကို ေမွ်ာ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏တနသၤာရီတိုင္းခရီးစဥ္တြင္တိုင္စာသံုးရာေက်ာ္ရွိမႈႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ တိုက္ရိုက္တင္ျပျခင္း၊ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းအေပၚ တစ္စံုတရာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အထက္ပါကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြ ရင္ဖြင့္လိုက္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲေလ။ အေမစု ျပည္ေထာင္စု ျပန္သြားၿပီဆိုေတာ့ အေမစုဆီကပဲ ဘာေတြ ဆံုးျဖတ္မယ္၊ ျပည္ေထာင္စုက ဘာေတြ ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုတာကိုပဲ နားေထာင္ရမွာပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္းမွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက အကယ္၍ ဗဟိုမွ တစ္စံုတရာအေရးယူမႈ မရွိပါက လူထုက တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုဖိအားေပးတိုက္တြန္းၾကေတာ့မည္ျဖစ္၍တိုင္းလႊတ္ေတာ္က စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈ မလဲႊမေသြ လုပ္ေဆာင္လာမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။

“(စြပ္စဲြျပစ္တင္)ျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊ ေနာက္ဆက္တဲြ ဖိအားေတြက လာဦးမွာကိုး။ ျပည္သူေတြက ေျပာေန႐ံုပဲ ရတာေလ၊ ကိုယ္တိုင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္လို႔ မရဘူး၊ေနာက္ဆံုးေတာ့လႊတ္ေတာ္ပဲလာဖိမွာေပါ့ဗ်၊ ဒီေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟု အထက္ပါ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုသို႔ စာပို႔ၿပီးခ်ိန္ကမူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က လိုအပ္လွ်င္ တိုင္းအစိုးရကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း Dawei Watch သတင္းဌာနသို႔ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

သတင္း၊ဓာတ္ပုံ-| Dawei Watch |