”ေန႔အပူခ်ိန္ေတြ ျမင့္တက္လာေတာ့မယ္လို႔ ေဒါက္တာထြန္းလြင္သတိေပး”

လာမယ့္ မတ္လ ၇ ရက္ကေန ၁၄ ရက္အတြင္း ေန႔အပူခ်ိန္ေတြ ျမင့္တက္လာႏိုင္တယ္လို႔ မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားပါတယ္။ အပူခ်ိန္ေတြ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၊ ေသာက္သုံးေရ ရွာေပးမႈ ၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ကို သတိျပဳဖုိ႔ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးထားပါတယ္။

-Ads-
-Ads-