ျမန္မာ-ထုိင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၂)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္ မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ မတ္ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ျမ၀တီ ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျမန္မာ-ထုိင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၂)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုဒ္ခ်န္အိုခ်ာႏွင့္ အတူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ-ထုိင္း အမွတ္(၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးျခင္း အထိမ္း အမွတ္ အခမ္းအနားကို ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ပရာယုဒ္ ခ်န္အုိခ်ာႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္မိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအေန ျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တံတားတည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက အေလးထားသည္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ႏွစ္ဖက္သက္ဆုိင္ရာ အာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ယခု ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္ တညီတၫြတ္တည္းရွိမႈကို ျပသသည့္အျပင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္း၏ ျပယုဂ္တစ္ခုဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ကစၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ တည္ရွိခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈတုိ႔ကို တန္ဖုိးထား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက သံတမန္ဆက္ သြယ္မႈ ႏွစ္(၇၀) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးကိုလည္း သဘာ၀အေလ်ာက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး (Natural Strategic Partnership) အျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးကိုမ်ားစြာအေလးထားေၾကာင္းကို ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြား ပိုမိုတုိးျမႇင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အၿမဲအသင့္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အခြင့္ႀကံဳခိုက္ ျမန္မာ-ထုိင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၂) ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ ၎၏အေရးပါပံုကိုလည္း အနည္းငယ္မွ်ေ၀လုိပါေၾကာင္း၊ ယင္းတံတားႀကီးသည္မုိးအိ/ေသာင္ရင္းျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ေပးထားသည့္ တံတားႀကီးတစ္စင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

-Ads-
-Ads-

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအဖြဲ႕မ်ားသည္ နယ္စပ္တြင္တင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပႏၷက္တင္မဂၤလာအမ္းအနားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုတံတားႀကီး ၿပီးစီးေရးအတြက္ ေလးႏွစ္ၾကာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုတုိးပြားလာေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္လာေစႏုိင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္မႈကိုသာမက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ေပါင္းစည္း ဆက္ႏြယ္မႈကိုလည္း တုိးျမွင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တံတားတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးသည့္ အေပၚ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ၿပီး တံတားဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းျဖင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာပရာယုဒ္ခ်န္အုိခ်ာတုိ႔သည္ ျမန္မာ-ထုိင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္
ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈစခန္း (ျမ၀တီ)၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တုိးတက္လာေစေရး၊ ေျမယာအမႈတြဲမ်ား အျမန္ၿပီးျပတ္ေစေရး၊မူးယစ္ေဆး၀ါး ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အမွန္တကယ္ထိေတြ႕ကာ ျပည္သူလူထု၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့သည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၂၃၀ ေကဗြီ ေမာ္လၿမိဳင္ျမ၀တီဓာတ္အားလုိင္း ၅၅ ဒသမ ၃၄ မုိင္ႏွင့္ ၂၃၀/၆၆/၁၁ ေကဗြီ ၁၀၀ အမ္ဗြီေအျမ၀တီ ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ံု ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္တုိ႔သည္ ၂၃၀/၆၆/၁၁ ေကဗြီ ၁၀၀ အမ္ဗြီေအျမ၀တီပင္မ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု ကမၸည္းေက်ာက္စာကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အေမႊးနံ႔သာရည္ ပက္ဖ်န္းေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ စီမံကိန္း႐ႈရပ္မွေန၍ ျမ၀တီပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ံုကုိ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာရာ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

-Ads-
-Ads-