ျပည္သူခ်စ္တဲ့တပ္မေတာ္ျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ ဘာေတြေျပာင္းလဲရမလဲ…

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ၁၇ရက္ေန႔က အနီးကပ္ဆုံးရန္သူကုိ ရွာျပီးတုိက္ခုိက္ၾကဆုိတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈအျပီး မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဖက္စစ္ဂ်ပန္ကုိ မ်ဳိးခ်စ္အင္အားေပါင္းစုံနဲ႔ တုိက္ခုိက္ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီေန႔ကုိ တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့တာဟာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ၇၄ ႏွစ္တုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္က သေႏၶတည္ခဲ့တဲ႔ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူယုံၾကည္အကုိးစားဆုံးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရပ္တည္ခဲ့ေပမယ္႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာအတြက္ အသုံးခ်ခံအဖြဲ႕အစည္းအသြင္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပုံရိပ္ေကာင္းေတြက ေမွးမွိန္လာခဲ့ပါတယ္။

-Ads-
-Ads-

ျပည္သူရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျပန္သိမ္းပုိက္ႏုိင္တဲ့တပ္မေတာ္အျဖစ္ လက္ရွိမွာအလွမ္းေ၀းေနေပမယ္႔လည္း ျပည္သူနဲ႔ယုံၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္ကဘယ္ေလာက္ဆႏၶျပင္းျပလဲဆုိတဲ့အေပၚမူတည္ျပီး အေႏွးနဲ႔အျမန္ေျပာင္းလဲရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

-Ads-
-Ads-