ျမန္မာနဲ႔အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စစ္အင္အား

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ျမန္မာႏွင့္အနီးတစ္၀ုိက္က အာရွႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕ရဲ႕ စစ္အင္အားေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဒီတစ္ပတ္မွာ စံေတာ္ခ်ိန္က သုတေရးရာအျဖာျဖာအစီအစဥ္အျဖစ္ စီစဥ္တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပေပးသြားမယ္႔ စစ္အင္အားအခ်က္အလက္မ်ား ကုိေတာ့ Global Fire Power ၀က္ဘ္ဆုိက္ကေန ရယူေဖာ္ျပေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

-Ads-
-Ads-