ျမန္မာႏိုင္ငံမွပူးတြဲပိုင္ဆိုင္မည့္ ျဂိဳလ္တုလာမည့္ ဇြန္လတြင္ အာကာသထဲသို႔ လႊတ္တင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွအခ်ိဳးက်ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္မည့္ MyanmarSat – 2 ျဂိဳလ္တုကို လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း အာကာသထဲသို႔လႊတ္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါျဂိဳလ္တုမွနည္းပညာအသစ္မ်ားကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလလယ္ခန္႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိျပီး ဒုတိယအဆင့္အခ်ိဳးက်ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သည့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္က သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Intelsat Global Sales & Marketing Limited တို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

-Ads-
-Ads-

အဆိုပါစာခ်ဳပ္အရ ကုန္က်မည့္ေငြ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၇ သန္း ျဖစ္ၿပီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၆ လ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလးႀကိမ္ခြဲ၍ ေပးေခ်ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိ သည့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲၿပီး ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သတင္း – ထြဋ္လင္းသန္႔
ဓာတ္ပံု – ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

-Ads-
-Ads-