အႏၱရာယ္ၾကားက စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင္႔ အသက္၀င္ေနဆဲ ထုိင္းဆြန္ခရန္သၾကၤန္

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏နာမည္ႀကီးအႏၱရာယ္အမ်ားဆုံးပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္႔ဆြန္ခရန္သႀကၤန္ပြြဲေတာ္ကာလ၏ပထမသုံးရက္အတြင္းယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၁,၆၆၅မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီးလမ္းေပၚေသဆုံးသူ ၁၇၄ ဦး ႏွင္႔ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၁,၇၂၈ ဦးရွိခဲ႔သည္။

သို႔ေသာ္လည္းအဆိုပါပမာဏမွာယမန္ႏွစ္ကလမ္းေပၚလူေသဆုံးမႈမ်ားထက္သိသာစြာက်ဆင္းခဲ႔ၿပီးထုိင္းႏုိင္ငံ၏လမ္းမ်ားေပၚလူေသဆုံးမႈႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ညၽႊန္းကိန္းမ်ား ေအာက္သို႔က်ဆင္းခဲ႔ေၾကာင္း ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO) ၏မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရသည္။

ထုိင္းလမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနကတနဂၤေႏြေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည္႔စာရင္းမ်ားအရယခုႏွစ္ဧၿပီ၁၁ရက္မွ၁၃ရက္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔မေတာ္တဆမႈမ်ားမွာ ယမန္ႏွစ္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္)ႏွင္႔ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၉ဒသမ၇၁ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔လမ္းေပၚေသဆုံးမႈ၁၇ဒသမ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ႔နည္းခဲ႔ကာထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမွာလည္း ၉ ဒသမ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းခဲ႔သည္ဟုဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ျဖစ္ပြားေသာယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား တြင္ နခြန္ ဆီ သမ္မရတ္ နယ္က ၆၉ မႈျဖင္႔အျမင္႔ဆုံးရွိေနၿပီး ခ်င္းမုိင္က ၅၈ မႈ စခြန္နခြန္ က ၅၃ မႈျဖင္႔အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ေနသည္။

ဒဏ္ရာအမ်ားဆုံးရသည္႔ေဒသမ်ားအျဖစ္ နခြန္ဆီ သမ္မရတ္က ၆၉ ဦးျဖင္႔ထိပ္ဆုံးမွာရွိေနၿပီးစခြန္နခြန္ က ၆၂ဦးႏွင္႔ နခြန္းရတ္ခ်ာစီမာ က ၆၀ ဦးျဖင္႔ရွိေနသည္။

ထုိင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္ သုံးရက္တာအတြင္း မေတာ္တဆမႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာအရက္ေသစာေသာက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ၿပီး၃၀ဒသမ၀၃ရာခိုင္နႈန္းရွိကာအရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင္႔ ၂၇ ဒသမ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင္႔ ယာဥ္အခ်င္းခ်င္းတုုိက္ခုိက္မႈက ၁၇ ဒသမ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနသည္။ အဆိုပါယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၏ ၇၉ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆုိင္ကယ္မ်ားႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနသည္။

ပြဲေတာ္ကာလအတြင္းယာဥ္အႏၱရာယ္အရွိုဆုံးအခ်ိန္မွာညေနအေစာပုိင္းမ်ားျဖစ္ၿပီးယာဥ္မေတာ္တဆမႈအားလုံး ၏ ၃၀ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ညေန ၄ နာရီမွည၈နာရီအတြင္းျဖစ္သည္။ယင္းေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွ ညေန ၄နာရီအတြင္း ၂၀ ဒသမ ၄၂ ရာခို္င္ႏႈန္း၊ ည ၈ နာရီမွ သန္းေခါင္ယံအထိ ၁၅ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလြဲပိုင္းအထိ ၁၅ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင္႔ သန္းေခါင္ယံမွ နံနက္ ၄ နာရီအထိ ၁၁ ဒသမ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပြားေနသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိထုိင္းႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိလမ္းမ်ားေပၚတြင္အသက္ရႈတုိင္းကိရိယာႏွင္႔အျခားစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအရတားျမစ္ထိန္းခ်ဴပ္ခဲ႔ရသည္႔ယာဥ္ေပါင္း ၂ ဒသမ ၆၂ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ႔ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ကာလတူအတြင္း၁၅ဒသမ၀၆ရာခုိင္ႏႈန္းပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႔ျခင္း
လည္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)၏မွတ္တမ္းမ်ားအရထုိင္းႏုိင္ငံ၏လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ပ်မ္းမွ် လူ ၆၆ ဦးေသဆုံးလ်က္ရွိရာ အကယ္၍အဆိုပါစာရင္းဇယားမ်ားႏွင္႔သုံးရက္တာပြဲေတာ္အတြင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားအားတိုက္႐ုိက္ႏိႈင္းယွဥ္ပါမူပ်မ္းမွ်ေန႔ခ်င္းအလုိက္အမွန္တစ္ကယ္ေဘးကင္းလုံျခဳံသည္႔အေျခအေနအေပၚရွိေနသည္ဟုဆိုေကာင္းဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သတင္း- NTZ
Ref; Bangkok Post

-Ads-
-Ads-