ေႏြရာသီအပူျပင္းခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား

အခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအပူဆံုးလတစ္လျဖစ္တဲ့ ဧၿပီလထဲကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရာသီမွာ ပူျပင္းတဲ့ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္းကုိ အေရျပားႏွင့္ အလွအပဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦးကုိ စံေတာ္ခ်ိန္က ေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၊ ရိုက္ကူး – ျဖဴျဖဴခိုင္/ စံေတာ္ခ်ိန္