မန္ယူတြင္ စပိန္ကစားသမားမ်ားကို အဂၤလန္သားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေန

မန္ယူအသင္းသည္ ဖာဂူဆန္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အဂၤလန္သားငယ္ေမြးၿခံေပါက္ကစားသမားမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ ျပန္လည္ခ်မွတ္ထားသည့္အတြက္ အသင္းမွ အဂၤလန္သားမ်ားကို စာခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ စပိန္သားမ်ားကိုစာခ်ဳပ္ရာတြင္ ႏွိမ့္ ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အသင္းမွ စပိန္သားသံုးဦးျဖစ္သည့္ဟာရဲယား၊ မာတာ ႏွင့္ ဒီဂီယာတို႔မွာ သင္းကြဲျဖစ္ကာ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မန္ယူအသင္းသည္ လုခ္ေရွာ၊ ဖီးဂ်ံဳးစ္၊ စေမာလင္း၊ အက္ရွ္ေလယန္းအစရွိေသာအဂၤလန္ကစားသမ်ားကို စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမ်ားတုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စပိန္သားမ်ားကိုမူ စာခ်ဳပ္မတိုးေသးဘဲ ဟာရဲယားသည္ ရာသီကုန္ တြင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ကာပီအက္စ္ဂ်ီသို႔ ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနသလို မာတာသည္လည္း စာခ်ဳပ္ကုန္ၿပီး အသင္းေျပာင္းရန္ေသခ်ာေနသည္။ ဒီဂီယာသည္လည္း အသင္းႏွင့္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတစ္ႏွစ္သာ က်န္ေတာ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္မတိုးႏိုင္ေသးျခင္းမွာ မန္ယူဘက္က အဂၤလန္သားကစားသမားမ်ားကို ပိုမိုအေလးေပးေသာ စနစ္ေၾကာင့္ မန္ယူတြင္ စပိန္သားမ်ား သင္းကြဲျဖစ္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိမန္ယူအသင္းတြင္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံ၁၆ ႏိုင္ငံမွ ကစားသမားမ်ားပါ၀င္ေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ ၁၁ ဦးမွာ အဂၤလန္ကစားသမားမ်ားျဖစ္ကာ တစ္ဦးမွာ စေကာ့တလန္သားျဖစ္သည္။