႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အယူခံ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ပလပ္

႐ိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကို၀လံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ရဲ႕ အမႈ အယူခံေလွ်ာက္ထားတာကို အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးက ဒီကေန႔မွာ ပယ္ခ်လိုက္တယ္လို႔ ၄င္းတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႔ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အယူခံေလွ်ာက္ထားမႈဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္မလာတာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းရၿပီး ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးအား အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ေစလိုတယ္လို႔ ကို၀လံုး၏ ဇနီးျဖစ္သူကလည္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

႐ုိက္ကူး – နႏၵာ