ထိုင္ဝမ္အာဏာရပါတီ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ သမၼတဆိုင္အင္းဝမ္ ျပန္လည္အေ႐ြးခံရ

ထိုင္ဝမ္သမၼတ ဆိုင္အင္းဝမ္သည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အာဏာရပါတီ၏ သမၼတေလာင္းၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္က အႏိုင္ရရွိသြား ေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္အေျခစိုက္ သတင္းဌာန မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။
အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေရးပါတီ၏ ပဏာမၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမဲေပးမႈ၌ ထိုင္ဝမ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဝီလီယံလိုင္ကို သမၼတ ဆိုင္အင္းဝမ္က အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
ထိုင္ဝမ္သည္ ထင္ရာစိုင္း ျပည္ နယ္တစ္ခုအျဖစ္ယူထားၿပီး လိုအပ္ပါက ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ စစ္ေရးအသုံးျပဳ ျခင္းကို မည္သည့္အခါကမၽွ စြန္႔လႊတ္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ ေနသည့္ၾကား၌ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လတြင္ ထ္ိုင္ဝမ္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။
ထိုင္ဝမ္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီး သည့္ဆက္ဆံေရးရွိေသာ ပါတီအတြက္ Foxconn ကုမၸဏီဥကၠ႒ တယ္ရီဂိုက အဓိကပူးေပါင္းၿပီးေနာက္ ဧၿပီလတြင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိပ္တန္းသတင္း မ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။