႐ုရွားသမၼတပူတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ယူကရိန္းသမၼတသစ္ ကမ္းလွမ္း

ယူကရိန္းသမၼတသစ္ ဘိုလိုဒီမာဇီလန္စကီသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံ မင့္ခ္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းေျပာဆိုလိုက္ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတို႔လည္း ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူကရိန္းပိုင္နက္ က႐ိုင္းမီးယားကၽြန္းဆြယ္ကို ႐ုရွားကတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္းတစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း ဒြန္ေဘ့ေဒသရွိ လက္နက္ကိုင္ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဆက္ဆံေရးမွာ အလြန္တင္းမာေနခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔၏ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္မင့္ခ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမွာလည္း ရန္လိုမႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

-Ads-
-Ads-

အကယ္၍ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္သည္ဆိုပါက ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ က႐ိုင္းမီးယား ေဒသသည္ မည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒြန္ေဘ့ေဒသတြင္ မည္သူမ်ားမရွိရဆိုသည္ကိုေဆြးေႏြးၾကရန္ ယူကရိန္းသမၼတ ဇီလန္စကီက လူမႈကြန္ရက္တြင္ ႐ုပ္သံလႊင့္တင္ထားသည္။

ဇီလန္စကီ၏ ေတြ႕ဆံုရန္ ကမ္းလွမ္းမႈကို စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတ နန္းေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အလားအလာတစ္ခု ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္ကို မိမိတို႔နားလည္ရန္လိုအပ္ၿပီး အဆိုျပဳထားျခင္းမွာ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပူတင္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒီမီထရီပက္စေကာ့ဗ္က ေျပာဆိုသည္။

-Ads-
-Ads-