ဆြစ္ဇာလန္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အုပ္စု ၿမိဳ႕မွားယြင္းပ်ံသန္းမႈ ျပဳမိဟုဆို

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းစစ္ေရးျပအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ေပၚ မွားယြင္းပ်ံသန္းမိျခင္းေၾကာင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ သီဆိုတီးမႈတ္သည့္ ပြဲေတာ္က်င္းပရာေနရာမွ ျပည္သူမ်ား အံ့ဩမွင္တက္ခဲ့ရေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပတ္ထေရလီဆြိ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အုပ္စုသည္ ဆြစ္ဇာလန္စြန္႔ဦးပ်ံသန္းသူတစ္ဦး၏ ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ဂုဏ္ျပဳရန္အတြက္ လိန္းဂန္ဘရတ္ၿမိဳ႕ေပၚမွ စစ္ေရးျပပ်ံသန္းရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အုပ္စုသည္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ မမ္လစ္ဝဲလ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မွားယြင္းပ်ံသန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းၿမိဳ႕တြင္ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ယိုဒဲလင္း (တူရိယာတီးမႈတ္ျခင္း)ပြဲေတာ္အား က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

ယင္းသို႔ေသာ မွားယြင္းမႈအတြက္ ဆြစ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေတာင္းပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္အနီေရာင္ျမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္အျပာေရာင္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တို႔၏ ဆြစ္ဗားရွင္းပုံစံ အဆိုပါဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္အုပ္စုသည္ စြန္႔ဦးေလယာဥ္မွဴးေသဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေရးျပပ်ံသန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

-Ads-
-Ads-