အေမရိကန္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ား အီရန္ဒုံးပ်ံျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးတြင္ရွိဟုဆ

အေမရိကန္၏ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ရွိ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ အီရန္၏ဒုံးပ်ံမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးတြင္ရွိေၾကာင္း အီရန္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္မွ တပ္မွဴးတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ေျပာဆိုလိုသည္။

အေမရိကန္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဒံုးပ်ံမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေ၀းတြင္ရွိၿပီး အေမရိကန္ အေနျဖင့္ အမွားအယြင္းတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ၎တို႔၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားကို ဒုံးပ်ံမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ တပ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟို႔စိန္နက္ဂ်က္က ေျပာဆိုသည္။ အေမရိကန္မ်ားသည္ အီရန္ႏွင့္ စစ္ေရး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေကာင္းစြာသတိျပဳမိၾကသည္ဆို၏။

အီရန္၏ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို႐ုပ္သိမ္းရန္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အီရန္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မွအေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတင္းမာမႈမ်ား သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့သည္။

-Ads-
-Ads-

အီရန္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာ အီရတ္သို႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅၀၀ ေနာက္ ထပ္ေစလႊတ္ရန္ အေမရိကန္က ေၾကညာလိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ အီရန္ ေရပိုင္နက္အတြင္း စစ္ေရး တိုးျမႇင့္ခ်ထားျခင္းကို အီရန္စစ္ဘက္က လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

-Ads-
-Ads-