ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ထရန္႔ ေလးစားမႈမရွိဟုဆို

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အေပၚ ေလးစားသမႈမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ေရမီဟန္႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးသည္ အလြန္မိုက္မဲေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း အီးေမးလ္ေပါက္ၾကားမႈကိစၥရပ္ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ သမၼတထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၏ သုံးသပ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတထရန္႔က ဘရီဇစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ထရီဆာေမကို ဆက္လက္ေဝဖန္ထားသည္။ မီးစ္ေမသည္ ၎၏အႀကံျပဳခ်က္ကို ဥေပကၡာျပဳခဲ့ၿပီး သူမ၏ မိုက္မဲေသာ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမွာ ၿပီးဆုံးသြားၿပီဟုလည္း ေျပာၾကားထားသည္။

-Ads-
-Ads-

ဇူလိုင္ ၇ ရက္က ေပါက္ၾကားသြားေသာ အီးေမးလ္မ်ားတြင္ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးက ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ကိုး႐ိုးကားရားျဖစ္ေနၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာၾကားထားသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး လီရမ္ေဖာက္စ္၏ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဝီလ္ဘားေရာ့စ္ႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ဇူလိုင္၉ ရက္၌ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားျခင္းကိုလည္း ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

-Ads-
-Ads-