ကေလးလိင္အၾကမ္းဖက္သည့္ ကုလအရာရွိေဟာင္း နီေပါတရား႐ုံး၏ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရ

ကုလသမဂၢအရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးသည္ ကေလးသူငယ္လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံမွ အသက္(၆၂)ႏွစ္အ႐ြယ္ ပီတာဂၽြန္ဒဲလ္ဂလစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕အနီးတြင္ ထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာလက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

၎သည္ (၁၂)ႏွစ္အ႐ြယ္လူငယ္တစ္ဦးအား လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကိုးႏွစ္ႏွင့္ (၁၄)ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္တစ္ဦးအား ဗလကၠာရျပဳျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

-Ads-
-Ads-

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အမႈထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဒဲလ္ဂလစ္က စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုထားၿပီး ၎အေနျဖင့္ အယူခံဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ေရွ႕ေနက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအမႈအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အယူခံဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒဲလ္ဂလစ္၏ေရွ႕ေနက ေျပာၾကားထားသည္။

-Ads-
-Ads-