၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ဥပေဒႏွင့္အညီျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအား ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ေရးလူထုေထာက္ခံပြဲကို ဒီေန႔နံနက္ပိုင္း က အမ်ိဳးသားေရး တတ္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ပါတီအခ်ိဳ႕မွ ပါတီဝင္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို မႏၱေလးျမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕အား ျပင္ဆင္သင့္၊မျပင္ဆင္သင့္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵ နားေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူေတြက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ၆၆လမ္း၊၃၇ လမ္း မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ၆၂ လမ္း မေနာ္ရမၼံကြင္းအနီးအထိ လမ္းေလွ်ာက္ကာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ေပးေရး၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ) မူလအတိုင္း ဆက္လက္ထား႐ွိေရး၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ပုဒ္မ ၃၆၁ ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေရး၊ အေျခခံဥပေဒအခန္း ၁ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ထား႐ွိေပးေရး စတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သတင္းေထာက္ ဇင္ေကာလင္းက ႐ိုက္ကူးေပးပို႔ထား ပါတယ္။