ေျမာက္ကိုရီးယားက ေပးပို႔လိုက္သည့္ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားအနက္ ႐ုပ္ႂကြင္း၂၅ ခုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ဟုဆို

သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္တို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားက လြန္ခဲ့သည့္ ေႏြရာသီတြင္ ျပန္လည္ေပးပို႔လုိက္သည့္ ႐ုပ္ႂကြင္းေသတၱာ ၅၅ လုံးအနက္မွ ကိုရီးယားစစ္ပြဲတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္အေမရိကန္စစ္မႈထမ္း၂၅ ဦးကို အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္ၿပီဟု သိရသည္။

ယခုအထိ ႐ုပ္ႂကြင္းခုနစ္ခုကို ဟာဝိုင္ယီရွိကာကြယ္ေရးဌာန ဒီပီေအေအ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ခြဲျခားေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေသဆုံးသူ စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ မိသားစုမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၿပီးပါက ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ အေမရိကန္စစ္မႈထမ္း ၂၅ ဦး၏ အမည္မ်ားကို ျပည္သူသို႔ အသိေပးေၾကညာသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဟိုႏိုလူလူသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲတြင္ က်ဆုံးခဲ့ေသာ အေမရိကန္စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ ႐ုပ္ႂကြင္းေသတၱာ ၅၅လုံးကို လက္ခံရယူၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပင့္စ္က ယင္းသတင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။